Рефераты - Афоризмы - Словари
Русские, белорусские и английские сочинения
Русские и белорусские изложения
 

Нрфтр

Работа из раздела: «Химия»

                  Реферат

                  з хімії
                 на тему:


                  “Нафта”                                  Виконав:
                              учень 10-А класу
                            середньої школи № 96

                               Коркуна Дмитро                 Львів 2000 Нафта

– горюча корисна копалина, складна суміш вуглеводнів та невуглеводневих
сполук. До нафти входять у різному співвідношенні насичені вуглеводні
(парафіни), нафтени й ароматичні вуглеводні. До невуглеводневих належать
органічні сполуки сірки, кисню, азоту а таокж сполуки металів і деяких
інших хімічних елементів. Нафта містить також високомолекулярні смолисто-
асфальтенові сполуки. Пластова нафта, що міститься у покладах на значних
глибинах, різною мірою насичена вуглеводневими газами.

  Елементарний склад нафти:
Вуглець–80–88%, водень – 11–14,5%, сірка – 0,001–5%, кисень –0,05–0,7%,
азот – 0,01–0,6%.

  Фізичні властивості і добування:

Фізичні властивості нафти залежать від її складу. Вона являє собою густу
маслянисту рідину від світло-коричневого до темно-бурого, майже чорного
кольору. Густина нафти змінюється переважно від 760 до 990 кг/м3, теплота
згоряння 43,7 – 46,2 МДж/кг (10,5 – 11 тис. ккал). Питання походження нафти
остаточно не з’ясовано. Згідно з гіпотезою органічного походження, нафта
утворюється внаслідок різних реакцій, що відбуваються у мантії Землі.
Більшість дослідників дотримується гіпотези органічного походження, за
якою нафта є продуктом складних перетворень решток рослинних і тваринних
організмів, похованих у відкладах давніх морських басейнів. Можливість
утворення вуглеводнів як органічних сполук, так і неорганічного походження
доведено експериментально. У земній корі нафта заповнює порожнини (пори,
тріщини, каверни) переважно в осадочних гірських породах.ю  утворюючи
поклади, з яких складаються родовища. Більшість родовищ нафти пов’язана з
антиклінальними складками гірських порід.багато нафтових родовищ виявлено в
районі Близького Сходу ( Саудівська Аравія, Іран, Ірак, Кувейт). Великі
родовища є в США, Канаді , Мексиці, Лівії, Алжірі, Нігерії, Венесуелі,
Індонезії Китаї, а також у шельфовій частині окремих районів Світового
океану.


ref.by 2006—2022
contextus@mail.ru