Рефераты - Афоризмы - Словари
Русские, белорусские и английские сочинения
Русские и белорусские изложения
 

Секретар керівника

Работа из раздела: «Управление»

               Математичні формули

(а±b)2 = a2 ± 2ab + bІ
a - b = (a - b) (a + b)
(a ± b)і = аі ± 3аіb + 3аbі ± bі
аі ± bі = (a ± b) (аі ± ab + bі)
(a + b + c)І = аі + bі + сі + 2ab + 2ac + 2bc
ахі + bхі + cx + d = a (x - x1) (x - x2) (x - x3)
axі + bxІ + cx + d = a (x - x1)і
axі + bxІ + cx + d = a (x - x1) (xІ + kx + l)
aІ = bІ + cІ - 2bc cos a
bІ = aІ + cІ - 2ac cos Я
cІ = aІ + bІ - 2ab cos ?
dІ = aІ + bІ + cІ
S = 2 (ab + ac + bc)
V = abc
Sпол = S6 + 2S = 2pRH + 2pRІ = 2p(H + R)
V = SH = рRі
(x - a) І + (y - b) І + (z - c)І = RІ
xІ + yІ + zІ = RІ
x1 + x2 + x3 = -p
x1 x2 + x1 x3 + x2 x3 = q
x1 x2 x3 = -r
a< 0, D= 0 x e (- 8; x1) U ( x2; + 8)                Хімічні формули


CaO + H2O Ca OH)2
CuCl2 + Fe FeCl2 +Cu
Fe + H2 SO4 FeSO4 + H2
BaCl2 + Na2 SO2 BaSO4 + 2NaCl
Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu
4HCl +MnO2 MnCl4 + Cl2 + 2H2 O
K Cl K + Cl
Na 2SO4 2Na + SO4
H2 SO4 2H + SO4
H NO4 H + NO3
 Ba (OH)2 Ba + 2OH
Al2(SO4)3 2Al + 3SO4
Mg + CuSO4 MgSO4 + Cu
Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu
Mg + H2 SO4 MgSO4 + H2
Zn + 2HCl Zn Cl2 + H2
2Al + 6HCl 2HCl3 + 3H3
Fe + 2Cl FeCl2 + H2
2Li + 2H2 O 2LiOH + H2
Ca + 2H2 O Ca(OH)2 + H2
Zn + H2O ZnO + H2
Mg + 2HCl MgCl2 + H2
Au + HNO3 + 4HCl HauCl4 +NO + 2H2O
Ca(OH)2 + HCl CaCl2 + H2O
H3PO4 + 6NaOH 2Na3PO + 6H2O
Ca(OH)2 + 2KCl CaCl2 + 2KOH
Na2O + H2O 2NaOH
H2SO4 + CuO CuSO4 + H2O
Mg(OH)2 + HCl Mg(OH) Cl + H2O
NH3 HCl + NH4Cl
Ca O + 2HNO3 Ca (NO3)2 + H2O
Cu O + H2SO6 CuSO4 + H 2O
Zn O + 2NaOH Na2ZnO2 + H2O
P2O5 + Fe2O5 2Fe PO4
N2O5 + Ca O Ca(NO3)2
3SO3 + La2O3 La2(SO4)3
4NO2 + 2Ca O Ca(NO3)2 + Ca(NO2)2
SO2 +H2O H2SO3
CO2 + H2O H2CO3             Робочий  день  секретаря.

 1.Прийти на роботу за 15 хв. До приходу керівника, для того, щоб
перевірити стан робочого місця, опорядитися, переглянути план на майбутній
день, уточнити дату на календарі.
 2.Підібрати відповідно до плану на поточний день потрібні документи і
справи.
 3.Одержати в експедиції кореспонденцію, розкрити конверти, ознайомитися зі
змістом і зареєструвати, відкласти документи, що вимагають першочергового
рішення керівника. По інших документах підготувати варіанти можливих чи
відповідей розподілити по виконавцях. Досвідчений секретар ніколи  не
покладе на стіл керівнику всю кореспонденцію, попередньо не проробивши неї.
Рекомендується: для полегшення ознайомлення керівника з кореспонденцією
виділяти основну думку документа шляхом підкреслення. Крім того, секретар
повинний підібрати документи, що відносяться до питань, що міститься в
кореспонденції, щоб керівник міг глибше вивчити проблему і  прийняти
потрібне рішення.
 4.Докласти керівнику про кореспонденцію.
  5.Уточнити разом з керівником зміст намічуваних заходів на поточний
день. Якщо виникають зміни, то секретар повинний зробити  відповідні
позначки у своїх записах. Виконані чи скасовані заходи викреслити. Потрібно
уточнити наслідок записів у своєму щоденнику і щоденнику  керівника.
Послідовність заходів повинна бути однакової. Різниця буде в заходах
секретаря по виконанню позначеного. Наприклад, якщо в керівника зроблений
запис: « у 15.00 бути на нараді в міністерстві», те в секретаря вона буде
виглядати так: « 14,30 – нагадати про нараду в міністерстві в 15.00,
подзвонити в транспортний відділ, щоб подали машину до під'їзду не пізніше
14.40 »
  6.Передати по чи телефоні особисто вказівка керівника  відповідним
виконавцям, нагадати виконавцям про терміни виконання документів.
 7.Стенографування вказівок і розпоряджень керівника і їхня розшифровка. Як
правило, керівник і секретар установлюють постійний час для цієї роботи в
першій половині дня, тривалість біля на півгодини.
 8.Робота з відвідувачами, телефоном (протягом усього дня).
 9.Підшивка документів у справи.
 10. Виконання машинописних робіт.
 11. Організація копіювання і розмноження документів відповідно до вказівок
керівника.

У   другій   половині    дня.

 12. Продовження роботи з телефоном і відвідувачами.
 13. Повторно одержати й обробити кореспонденцію з експедиції. Зібрати і
підготувати для підпису виконані документи. Підготувати усі до доповіді.
 14. Намітити заходу наступного дня.
 15. Докласти керівнику про кореспонденцію, що надійшла, і виконаних
документах, взяти в керівника оброблені їм документи.
 16. Обробити і відправити вихідну кореспонденцію через експедицію.

Наприкінці   робочого  дня.

 17. Переглянути свій щоденник і проінформувати відповідні служби про
необхідність підготовки до проведення визначених заходів.
 18. Якщо керівник залишається працювати після закінчення робочого дня,
забезпечити його всією необхідною інформацією.
 19. Упорядкувати своє робоче місце, забрати документи, закрити на ключ
усі шафи з документами, виключити з мережі технічні засоби.              ГРАФІЧНІ СКОРОЧЕННЯ.

 . Пн. – понеділок;
 . Вт. – вівторок;
 . Порівн., сірий, - середа;
 . Чт., чтв., четв. – четвер;
 . Пт. – п'ятниця;
 . Сб. – субота;
 . Липнув. – липень;
 . Куп. – грудень;
 . Лютий. – лютий;
 . Жовт. – жовтень;
 . Кв.іт. – квітень;
 . Серп. – серпень;
 . Січ. – січень;
 . Трав. – травень;
 . Черв. – червень;
 . Д. – день;
 . Міс., м. – місяць;
 . М.р. – минулого долі;
 . Р. – р.ік;
 . Рр. – роки;
 . Ц.р. – цьго долі;
 . Буд. – будинок;
 . Вул. – вулиця;
 . М., рік. - час;
 . Вих. – вихідний;
 . Грн. – гривня;
 . Ім. – імені;
 . І-т – інститут;
 . Інд. – індекс;
 . Кв. – квартира;
 . Кіп. – копійка;
 . Напр. – наприклад;
 . Обл. – область;
 . П. – параграф;
 . Укр. – український;
 . У т.ч. – у тому числі;
 . Щоден. – щоденний;
 . Ст. – століття;
 . Інж. – інженер;
 . Дир. – директор
 . Деп. – депутат;
 . Кер. – керівник;
 . Лік. – лікар;
 . Заст. – заступник;
 . Докою., д. – доктор;
 . Нач., н-к - начальник;           ТЕКСТ ІЗ ЦИТАТАМИ ТА ПРЯМОЮ МОВОЮ


    Якось зібралися дідусь із Костиком до лісу. Вийшли рано. Сніданок
узяли із собою. А мама наказує:
    - Не забудьте про восьмій поснідати і не пізніше шостої додому
вернутися.
    Пішли. Та коли вже вийшли за селище, Костик пригадав, що забув
годинника.

    - Що ж нам робити, дідуню?

    А дідусь усміхається:
    - Мі година по квітах узнаватимемо. Кожна квітка у свій годину
розкриває пелюстки назустріч сонцю і так саме згортає їх. Бач, вісь
блакитні квіточки – те цикорій. Смороду не сплюхи. Прокидаються між
четвертою і п'ятою часами ранку... Є квіти, що прокидаються пізніше. Для
шипшини ранок настає про шостій. Так саме мак і кульбаба...
    … Костикові захотілося їсти.
    - Чи немає отут квіточки, щоб узнати, котра час? – питає.
А ти подивися на озерці, відповідає дідусь. – Це водяна лілея, - пояснює
дідусь. – Вона ще про сьомій годині прокинулася, розтулила свої чашечки
назустріч сонцю. А закриває їх про п'ятій, увечері...

    Захотілося якось місяцеві вбрання пошити. Зняв із нього кравець мірку
і звелів прийти через п'ять днів.
    Завітав місяць через п'ять днів. Приміряє вбрання, а воно і куце, і
вузьке.
    'Мабуть, я помилився”, - подумавши кравець і зняв нову мірку. І
попросивши місяця зайти знову через п'ять днів.
    Зробив вусі, як треба. Сидить, виглядає, коли місяць  прийде.
Дивуватися, а тієї до нього по небу котитися – круглий та великий. Отут і
приміряти не довелося... Розвів тієї кравець руками та й каже:
    - Ні, місяченьку, не можу я тобі вдяганки пошити: ти те у чверті, те
     в половині, а зараз – уповні.
    Так місяць і лишився без убрання.                  ЗАТ 'Прогрес'

                   ПРОТОКОЛ25.03.2000          р. Єлець Липицькой обл.         № 1загальних зборів
трудового колективуГолова - Покровський А.М.
Секретар   - Звєрєва З.А.Були присутні: 37 чіл. (список додається)
Запрошені: голова Асоціації підприємців
Єфімов О.Ю.ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
  1. Про перехід на нову систему оплати праці. Повідомлення
гл. бухгалтера Матвєєвої О.Б.
  2. Про розвиток співробітництва з Асоціацією підприємців. Повідомлення
зам. директора Голубєва И.П.1. СЛУХАЛИ:
  Матвєєва О.Б. - Текст повідомлення додається.ВИСТУПИЛИ:
  Назарова И.И., начальник відділу кадрів - Схвалила перехід на нову
систему оплати праці, відзначила її позитивні сторони для удосконалювання
процесів підбора кадрів і керування персоналом.
  Богданов Н.В., що веде економіст - Позитивно оцінив нову систему оплати
праці і висловив ряд побажань по її удосконалюванню надалі.
  Дегтярьов В.А., менеджер по продажах - Запропонував доробити окремі
положення розглянутої системи оплати праці і повторно обсудити це питання
на початку квітня 2000 р. (альтернативний проект системи оплати праці
додається).УХВАЛИЛИ:

  Перейти на нову систему оплати праці з 01.06.2000. Відповідальні - гл.
бухгалтер Матвєєва О.Б., начальник відділу кадрів Назарова И.И. Термін
упровадження нової системи оплати праці - травень 2000 р.

Голосування: за - 36, проти - 1, утрималися - 2.2. СЛУХАЛИ:
  Голубєва И.П. - Текст повідомлення додається.


ВИСТУПИЛИ:

  Покровський А.М., генеральний директор - Підтримав висловлені  в
повідомленні Голубєва И.П. ідеї про розвиток співробітництва з Асоціацією
підприємців, дав  високу  оцінку  діяльності  Асоціації  по  розвитку
підприємницької діяльності.
  Малинина Е.Н., фахівець із зв'язків із громадськістю -  Привела
статистичні дані переведеного анкетного опитування співробітників  ЗАТ
'Прогрес' по проблемі соціальної відповідальності в бізнесі, запропонувала
ряд нових напрямків розвитку співробітництва з Асоціацією підприємців.
  Єфімов О.Ю., голова Асоціації підприємців - Подякував  колективу
фахівців ЗАТ 'Прогрес' за активну участь у роботі Асоціації підприємців,
розповів про плани роботи Асоціації на 2000 р., схвалив напрямку розвитку
співробітництва Асоціації з ЗАТ 'Прогрес', запропоновані співробітниками,
що виступали, ЗАТ.  УХВАЛИЛИ:

  Підготувати комплексний план розвитку співробітництва з Асоціацією
підприємців на 2000-2001 р. Відповідальний - зам. директора Голубєв И.П.
Термін - 15.04.2000.Голова        Особистий підпис           А.М. Покровський


Секретар            Особистий  підпис            З.А.
ЗвєрєваЗ протоколом ознайомлені:
         зам. директора    Особистий підпис    И.П. Голубєв
                              Дата

                гл.  бухгалтер      Особистий  підпис
О.Б. Матвєєва
                               Дата

               начальник відділу  Особистий підпис   И.И.
Назарова
               кадрів           Дата                     ЗАТ 'Прогрес'

                ВИПИСКА З ПРОТОКОЛУ


25.03.2000              р.   Єлець   Липицької   обл.
      № 1загальних зборів
трудового колективу


Голова - Покровський А.М.
Секретар   - Звєрєва З.А.

Були присутні: 37 чіл. (список додається)
Запрошені: голова Асоціації підприємців
Єфімов О.Ю.


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
   2. Про розвиток співробітництва з Асоціацією підприємців. Повідомлення
зам. директора Голубєва И.П.2. СЛУХАЛИ:
  Голубєв И.П. - Текст повідомлення додається.


  УХВАЛИЛИ:
  Підготувати комплексний план розвитку співробітництва з Асоціацією
підприємців на 2000-2001 р. Відповідальний - зам. директора Голубєв И.П.
Термін - 15.04.2000.Голова                                А.М.
Покровський
Секретар
 З.А. Звєрєва

Вірно
Секретар         Особистий підпис              З.А.
Звєрєва
26.03.2000


                 ПРОТОКОЛ №3

  зборів судентів групи ЕК-98-2 Національної гірничої академіі України
         м.Дніпропетровськ від 5 грудня 2000 року

Присутні: 27 чоловік.
Відсутні: 1 чоловік (з поважної причини).
Голова зборів – О.Д. Гончаренко
Секретар – В.В. Дубов

                Порядок денний:

1. Підготовка до зимової сесіі.
2. Організація вечора, присвяченого зустрічі Нового року.

  1. СЛУХАЛИ: Про підсумки успішності та відвідування занять студентів
   групи ЕК-98-2
протягом вересеня-груденя 2000 року.
   Інформація старости Кириченко С.Л.
   Кириченко С. Л. відзначила, що переважна більшість студентів мають
добрі і відмінні оцінки. Проте є студенти, які отримали двійки (Гуленко
П.І., Савченко О.М. – з математики, Дмитренко Л.В.- з англійської мови).
Мають пропуски занять без поважних причин Іванченко Л.Ю., Горбуля О.Ф.
   ВИСТУПИЛИ:
   Савченко О.М. пояснила, що вона одержала незадовільні оцінки через
хворобу. Попросила допомоги.
   УХВАЛИЛИ:
   1. Гуленко П.І., Савченко О.М., Дмитренко Л.В. серйозно і
    відповідально ставитись
до навчання.
   2. Доручити Зозулі П.П. допомогти з математики Савченко О.М.

  2. СЛУХАЛИ: Інформацію Зозулі П.П. про організацію новорічного вечора.

   УХВАЛИЛИ:
   1. Новорічний вечір провести 29 грудня. Відповідальні – Зозуля П.П. і
    Грицай І.І.
   2. Випустити новорічний номер стінгазети, відповідальний – Кривенко
    Д.Ю.Голова зборів           (Підпис)     О.Д. ГончаренкоСекретар             (Підпис)     В.В. Дубов               Т Е Л Е Г Р А М АЛьвів Л-18

Львівський державний університет
ПРОРЕКТОРОВІ
                ПРОСИМО ВЗЯТИ ДОЛЯ В  КОНФЕРЕНЦІЇ  9-12

                       БЕРЕЗНЯ ПРОФЕСОРА ВОДНОГО
ЗАПРОШЕННЯ
                ВИСЛАНЕ ПОШТОЮОРГКОМІТЕТ
ПРОРЕКТОР         Д. КУЛИК
Київ-48 Володимирська вул. 55
Український національний університет
Ім. Т.Г. Шевченка
Оргкомітет конференції                ТЕЛЕГРАМА №12


Термінова
49001 Дніпропетровськ пл Леніна  буд 1  Концерн Укрметалургторг
ЛомовуПОВІДОМЛЯЄМО ЗВІТ ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ  ДЕВ’ЯТЬ МІСЯЦІВ

ПОТОЧНОГО РОКУ НАДІСЛАН ПОШТОЮ ДВАДЦЯТОГО ЖОВТНЯ


ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО КОМБІНАТУ БОЙКО


   51004  Крівий Ріг Центральний збагачувальний комбінат 27 02 99         ТЕЛЕФОНОГРАМА №101 від 10 грудня 2000 р.

Від кого Профсоюзний комітет Мінпрому Телефон 415450 Передав секретар
О.І. Іванова

Кому директорові концерну “Укрметалургторг” Г.Б. Ломову Прийняв секретар
Г.П. Деркач

                 год 10 хв 40

Терміново подати списки співробітників, які потребують санаторно-курортного
лікування.


Голова профсоюзного комітету         (підпис)     О.О. ХоменкоТелефонограма № __14__від__13_ квітня_______2000 р.
Від кого _Мойсеєнко_ Телефон _244 00 99_ Передав _Михайлов
Кому_______Директору_________________Прийняв Наумов
рік. ___12___ хв.___35___


14 квітня в 13 рік. 30 хв. у ПТУ № 13 вул. Промитейна буд. 48. Відбудеться
семінар учителів математики. Забезпечити явку.

          Моісееєнко               Директора заводу
                Директорові ЗАТ

  «Металопобутконструкція»                    «Донбас-
                металобрухт»
               п. Миронюка М.П.
                п. Клименку З.Т.
               2 жовтня 1998 р.
               факс (06441) 524217                  Ф А К С


    Згідно з договором постачання № 2/17 від 14 лютого 1996 долі Ви
повинні провести розрахунок за надані нами послуги в сумі 12000 (дванадцять
тисяч) грн. до 10 жовтня 1998 р. Просимо терміново зробити переказ грошів
на наш розрахунковий рахунок 745629104002.


    P/S Якщо на годину надходження факсу Ви переказували гроші на наш
розрахунковий рахунок, мі висловлюємо подяку.Відділ маркетингу                        Директору

 ТОВ 'Консультант'
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА             М.П. Устіновій

28.09. 2000      №5

Про запізнення на роботу      28.09.2000 я запізнилася на роботу на 45 хв. з-за автомобільної
аварії.Менеджер                   Особистий        підпис
М.И. Юдін       ЗАРЕЄСТРОВАНО             ЗАТВЕРДЖЕНО


Свідоцтво номер 20205044          загальними зборами учасників


Реєстраційний номер 5897               товариства з обмеженою


22 червня 1993 р.
відповідальністю “НАУКОВО-

Виконавчий комітет                     ВИРОБНИЧИЙ
КОМПЛЕКС”


Кіровської районної             Протокол №71

ради народних депутатів          від 15 травня 1993 р.

 Упрляючий ділами                   голова зборів
учасників


_______М.П. В.Е. Хоменко               __________М.П._ Б.О.
Шеріх                  СТАТУТ

         Товариства з обмеженою відповідальністю
            “НАУКОВО- ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС”

                             м. Дніпропетровськ

1. Загальні положення
2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
3. Порядок СТВОРЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
4. МАЙНО ТА КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА
5. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ
6. Предмет ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
7. КОНТРОЛЮЮЧІ ОРГАНИ
8. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА
9. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА


               Виконавчий комітет

         Кіровської районної ради народних депутатів                РОЗПОРЯДЖЕННЯ


21.10.99        м. Дніпропетровськ              №48           Про реєстрацію змін до установчого

       договору товариства з обмеженою відповідальністю
НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО КОМПЛЕКСУ “Каперс”
   Згідно з Законом України “Про господарські товариства” від 19.09.91
р. та Постанови КМ України “Про затвердження Положення про державну
реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності” від 29.04.94 р. №276,
розглянутих документів, поданих товариством з обмеженою відповідальністю
науково-виробничим комплексом  “Каперс”  внести зміни  до  установчого
договору у зв’язку із зміною складу учасників:
1. Зареєструвати зміни до установчого договору товариства з обмеженою
  відповідальністю науково- виробничого комплексу “Куперс”  згідно  з
  додатком.
2. Товариство з обмеженою відповідальністю науково- виробничого комплексу
  “Куперс” надати по одному примірнику зареєстрованих змін до статуту до
  податкової інспекціі, установи банку та областного управління статистики.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови
  виконкому Кравченко М.Є.

Голова ради народних
депутатів Кіровського району       (підпис)
В.Т. Петренко
                М.П.

             Міністерство освіти України
          Національна гірнича академія України                  Довідка

           11.12.99 №111 м. Дніпропетровськ

 Пан Зозуля Василь Петрович навчається на другому курсі денного відділення
економічного факультету.
   Видано для подання в житлово-експлуатаційну контору (ЖЕК).

Декан економічного факультету       (підпис)        О.І.
Шаров                          Директорові
                 Концерну
               “Укрметалургторг”
                          Г.Б. Ломову
                          Головного бухгалтера
                          М.Є. Кравченко


               ДОПОВІДНА ЗАПИСКА     Доводжу до Вашого відома, що головний Бухгалтер ЦЗК м. Крівий
  Ріг вчасно не надав річний звіт і тим поставив під загрозу складання
  зведенного звіту до Міністерства. Дата надання звіту була попередньо
            узгоджена з керівництвом ЦЗК.

   Прошу Вашого втручання до вирішення цього питання.

20.01.99             (підпис)        М.Є.Кравченко                       Декану економічного факультету
                                 Шарову О.І.
                           студента групи ЄМ-98-2
                                Іванова П.І.


              ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


   Третього грудня 2000 року я не був на заняттях у зв’язку з тим, що
проходив медичну комісію у студентській лікарні №4.
   Прошу Вас неявку на заняття не вважати пропуском без поважної
причини.

Студент групи ЄМ-98-2       (підпис)        Іванов П.І.
4.12.00МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОСТІ          ЗАТВЕРДЖУЮ
КОНЦЕРН “Укрметалургторг”             Директор
                          концерну
“Укрметалургторг”
                          __________ Г.Б.Ломов
                          М.П.


                   АКТ

                  99. №12
               м. Дніпропетровськ

         Проведення інвентарізаціі і ревізіі каси

   Підстава: Наказ директора концерну “Укрметалургторг” від 9.12.99 №101
   Створено комісію в складі:
   Голова – головний бухгалтер концерну “Укрметалургторг” О.Л. Марченко.
   Члени комісіі – бухгалтер С.М. Бойко, старший економіст А.Я. Зозуля.
   Присутні: касир Л.А. Медвечук.

   У період з 10.12.99 до 11.12.99 комісія провела інвентарізацію і
ревізію каси.
   За результатами перевірки встановлено:
1. Залишок грошей у касі за станом на 11.12.99 згідно з касовою книгою і
  данними бухгалтерського обліку становить 10 грн. 95 коп. (десять гривень
  дев’яносто п’ять коп.).
2. Фактичний залишок наявних грошей - 10 грн. 95 коп. (десять гривень
  дев’яносто п’ять коп.).
3. Зауважень та порушень до ведення обліку не встановлено.

  Складено у трьох примірниках:
1-й примірник - директорові концерну;
2-й – до бухгалтеріі;
3-й – касирові концерну.

Голова комісіі        (підпис)       О.Л. Марченко

Члени комісіі        (підпис)         С.М. Бойко

               (підпис)       А.Я. Зозуля                        Затверджую
                        Директор
                        базового підприємства
                        ________С.І. Махно
                        М.П.
                        “3” серпня 1999 р.


                  ЗВІТ


  про виробничу практику студентів Національної гірничої академіі України
             на базовому підприємстві

   У період з 10.07.99 р. до 30.07.99 р. за Вашим розпорядженням №101 від
30.06.99р. студенти другого курсу економічного факультету Національної
гірничої академіі України (28 чоловік) проходили виробничу практику на
базовому підприємстві.
   Детальну програму виробничої практики в основному виконано успішно.
Слід визначити високу теоретичну підготовку і виробничі навики студентів:
Павленка О.Л., Романчука Р.Р., Сидоренка С.С. Проте частина студентів
(Лазарєнко В.В., Зозуля А.Я) завдання виконали неповністю. Відставання цих
студентів  пояснювається  їхньою  слабкою  теоретичною  підготовкою  і
дісципліною.

“2” серпня 1999 року     (підпис)    Старший майстер Симоненко П.Г.                ХАРАКТЕРИСТИКА


                    Большакова Станіслава Олеговича
                    1983 року народження
                    учня 11-А класу середньої школи №31
                    м. Дніпропетровська

   Протягом 1990-2000 років Большаков Станіслав навчався у середній
школі №31 м.Дніпропетровська. Під час навчання зарекомендував себе як
здібний і старанний учень. Навчався на “4” і “5”, поведінка – зразкова.

   Перевагу надавав точним наукам – математиці, фізиці, інформатиці.
Приймав активну участь в шкільних олімпіадах. Став призером олімпіад з
історіі та інформатики. Постійно удосконалював володіння комп’ютерною
технікою. Додатково займався англійською мовою.

   Большаков С.О. добре виконував громадські доручення, був редактором
шкільної стінгазети.

   Вимогливий до себе, користувався повагаю серед однокласників.

   За характером спокійний, добрий, чесний, ввічливий. До однокласників
і старших ставився поважно.

   Фізична підготовка добра. Займався спортом. Грав за шкільну команду з
волейболу.

   Характеристику видано для пред’явлення в НгаУ.Директор СШ №31    (підпис)       В.А. Бондаренко
         М.П.
25.05.99                      Директорові
                      Науково-виробничого
                      комплексу”Каперс”
                      Шеріху Б.О.
                      економіста II категоріі
                      планового-економічного відділу
                      Буднікова Валентина Івановича


                  ЗАЯВА


   Прошу перевести мене на посаду економіста I категоріі планово-
економічного відділу
на період відпустки по догляду за дитиною до трьох років Олейник М.І. з
окладом згідно штатного розкладу.


“10” грудня 2000 р.                      (підпис)                 ДОРУЧЕННЯ


   Я, Большаков Станіслав Олегович студент групи ЕК-00-2 доручаю
старості групи ЕК-00-2 Рогову Олександру Сергійовичу одержати в касі
належну мені степендію за жовтень у зв’язку з моєю хворобою.

10.12.00           (підпис)       Большаков С.О.

Підпис Большакова С.О. посвідчую


     Начальник відділу кадрів      М.П.       (підпис)
Чумак В.В.          Науково-виробничого комплексу”Каперс”                  НАКАЗ


10.12.00        м. Дніпропетровськ           №101-К

З особового складу

НАКАЗУЮ :

ПЕРЕВЕСТИ:

   Буднікова Валентина Івановича на посаду економіста I категоріі
планово-економічного відділу з 10 грудня 2000 року. На період відпустки по
догляду за дитиною до трьох років Олейник М.І. з окладом 200 (двісті) грн.
на місяць.

ПІДСТАВА:

   Заява Буднікова Валентина Івановича з візами начальника відділу
кадрів і планово-економічного відділу.

   З наказом ознайомлен:       (підпис)     Будніков В.І.

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу кадрів           (підпис)
Деркач В.І.
10.12.00

Начальник планово-
економічного відділу          (підпис)        Леонова Л.В.
10.12.00

Юрист       Хаймант С.О.               (підпис)
10.12.00           Заява на відкриття рахунку в банку                 Приватбанк

                          (назва       банку)
(коди)              Науково-виробничий комплекс “Каперс”
     (назва підприємства, організаціі, установи – повна і точна)

Просимо відкрити ________________розрахунковий_____________ рахунок на
підставі
         (розрахунковий, бюджетний, поточний тощо)
банківських інструкцій, з якими ми ознайомленні і які мають обов’язкову для
нас силу.

Керівник (директор Науково-виробничого (підпис)  Шеріх Б.О.
      комплексу “Каперс”)    М.П.

Головний бухгалтер           (підпис)     Кравченко В.В.

Науково-виробничого комплексу “Каперс”


“10” липня 1998 року

Резолюція:
Відкрити ____розрахунковий___ рахунок


                 Дозволяю


      Управитель       (підпис)     Іваненко В.В.


              “ 11” липня 1998 рокуДокументи на оформлення

відкриття рахунка
та здійснення операцій
за рахунком перевірив
Головний бухгалтер      (підпис)    Горбуля В.І.

Рахунок відкрито
№ банківського рахунка               № особового рахунка                АВТОБІОГРАФІЯ


   Я, Большаков Станіслав Олегович, народився 29 квітня 1983 року в
м.Дніпропетровську.
   У 1990 році втупив до першого класу середньої школи №31 м.
Дніпропетровська, яку успішно закінчив у 2000 році. Під час навчання брав
участь в шкільних та районних олімпіадах, маю грамоти з інформатики та
математики.
   За період навчаня був редактором шкільної стінгазети.
   Після закінчення школи мені присвоєно кваліфікацію секретаря-
референта.
   У вересні 2000 року став студентом Національної гірничої академіі
України економічного факультету за спеціальністю “Економічна кібернетика”.
   Батько, Большаков Олег Юрійович, працює директором ТОВ “Плюс Маркет” .
   Мати, Большакова Галина Іванівна, займає посаду головного бухгалтера
ВП “Кіссон”.
   Проживаю за адресою: 49055 м.Дніпропетровськ вул. Суворова буд. 8 кв.
9710.12.99           (підпис)       Большаков С.О.              МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ
               ім. ДЗЕРЖИНСЬКОГО

   Оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу
            постачання з окладом 400 грн.

   Вимоги:   - чоловік віком від 35 до 45 років;
         - вища освіта;
         - досвід роботи на посаді керівника неменше 3 років.


       Строк подачі документів - до 1 грудня 2000 року.

Наша адреса: м.Дніпродзержинськ вул. Дзержинського, 5
Телефони: (0541) 322290, 377784
Факс: (0541) 322541             МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОСТІ

Адреса: 255011 Київ, пр. Гогля, 1
Телефони: 55-67-84, 55-89-74
Факс: 56-89-78

№3-12/ 1242 від 30.12.98              49001 м. Дніпрпетровськ
На №________________             пл. Леніна, 1
               Концерн “Укрхарчторг”
                 Ломову Б.Г.

     Запрошуємо відвідати виставку харчової промисловості   та
продуктів харчування “Продхарчомаш - 2000”, яка відбудеться в національному
виставочному центрі України з 1 до 5 грудня 2000 року.
     Експонати виставки представлені підприємствами та організаціями з
усіх регіонів України.
             Основні тематичні розділи:
      - переработка фруктів та овочів;
      - обладнання для хлібопекарського виробництва;
      - обладнання для випуску молочої продукціі;
      - продукти харчування;


      Режим роботи виставки:      Контактні телефони:
               з 10.00 до 15.00            254-89-
78; 254-78-78
З повагою,
заступник міністра      (підпис)          Л.Я. Глібов
промисловості|Коректурні знаки                             |
|       |Наступне речення слід друкувати з абзацу          |
|       |Набрати в підбір з текстом (ліквідувати абзац)       |
|       |Вписати літеру                       |
|       |Вписати літери, яких не достає або замінити        |
|       |                              |
|       |помилково написане слово                  |
|       |Знищити проміжок між словами                |
|       |Знищити проміжок у слові                  |
|       |Знищити чи знак букву, з’єднавши частину слова       |
|       |Роз’єднати помилково (разом) надруковані слова       |
|       |Прибрати зайве слово                    |
|       |Прибрати зайвий текст                   |
|       |Відновити помилково закреслені слова            |
|       |Переставити місцями з одного рядка в інші чи слова групу  |
|       |слів                            |
|       |Поміняти місцями літери або слова             |
|       |Поміняти місцями слова, надруковані поруч         |
|       |Прибрати розрядку                     |
|       |Замінити рядкову чи прописну літеру            |
|       |Збільшити інтервал                     |
|       |Зменшити інтервал                     |


             КИЇВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ
               ВОДЯНОГО ТУРИЗМУ
             (Факультет Юриспруденція)              Реферат по Діловодству
                 на тему:

         Характеристика організаційно-розпорядчої
       документації її оформлення і порядок роботи з нею.   Виконав:

   студент 1-го курсу

   Меншов В.В.


   Перевірив:

   Кулікова Г.М.                        1998             А Б І Т У Р І Є Н Т У – 98

  Київський інститут інвестиційного менеджменту – спеціалізований вищий
  навчальний застава з підготовки фахівців фінансово-інвестиційної сфери.
     Навчання КІІМ – це можливість отримати престижні професії:
              Інвестиційний менеджер
               Фінансовий менеджер
              Менеджер із страхування
              Менеджер із маркетингу
               Фінансовий аналітик
        Менеджер у справі розповсюдження цінних паперів
           ДИПЛОМ ТА МІЖНАРОДНИЙ СЕРТИФІКАТ
  Термін навчання – 1 рік, 2 роки та 5 років на базі середньої та вищої
                  освіти.
  Програми підготовки побудовано за стандартами Інституту інвестиційного
 менеджменту і досліджень Великобританії та Європейської федерації товариств
              фінансових аналітиків.
       Термін навчання – 1 – рік на базі середньої освіти
  Презентація КІІМ – 21 – 22 червня в Українському домі в рамках виставки
             «Фондовий ринок України»
         Бульв. Тараса Шевченка, 54/1, 8-й поверх
           Тел.224-84-28, 268-63-44, 225-43-90
          Ліцензія Міністерства освіти України
                 № 2/-2/1-27Міністерство освіти України
Київський національний університет
Ім. Т.Г. Шевченка                Д О В І Д К А20.05.98                     № 48
          м. Київ    Пані Явдошина Ірина Миколаївна навчається на ІІІ курсі денного
відділення факультету журналістики.Бачено для подання до Жеку


Декан факультету журналістики         (підпис)       А.С.
Трунь

Реквізити установи
Відділ кадрів        УКРАЇНСЬКИЙ                     Податкова
інспекція


АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ          Залізничного району м. Києва


       БАНК «АЛЬФА»    ЗАПОРІЗЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ


       321211, м. Київ –121
       вул. Подільська, 32/5
Телефони: (211) 555 44 34, 555 44 35
        Факс: 555 77 94Д О В І Д К А

26 березня 1997 р.     № 3/7-21
м. Київ


    Для товариства з обмеженою відповідальністю «Сокіл» відкрито валютний
розрахунковий  рахунок  №  87594256000000  у  Запорізькому  відділенні
Українського АКБ «Альфа» м. Києва, МФО 5437850.Управитель                             (підпис)
 В.С. Саксаганський


Головний        бухгалтер                  (підпис)
О.М. Петренко                Д О В І Д К А

17.04.98.                          №      87
       м. Київ


------------------------------працює----------------------------------------
---------
(прізвище, ім'я, по батькові)            (назва  посади  із
зазначенням підрозділу)


Його посадовий о---------------------------------------грн. на місяць


Бачено для подання до-------------------------------------------------------
----

(назва організації)

Начальник відділу (підпис)            Розшифрування підпису             Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А                                  СИДОРЕНКО
НІНА ІВАНІВНИ,
                                 1981 долі
народження; освіта
                                 середня,
                                 випускниця
ПТУ № 44 м. Києва

    Сидоренко Ніна Іванівна навчалася в Київському професійно-технічному
училищі № 44 з 01 вересня 1997 р. по 30 червня 1998 р. за спеціальністю
секретар-референт.
    Навчалася на «4» та «5». Оволоділа правилами оформлення документації,
машинопису згідно зі стандартами. Здобула навички роботи на ПК. Навчилася
грамотно друкувати сліпим дисятипальцевим методом.
    До виконання громадських доручень ставилася сумлінно. Брала активну
доля в культурно-масових заходах, які проводилися в училищі. У лютому 1998
р. посіла перше місце на міській олімпіаді з української мови серед
профтехучилищ. За період навчання в училищі жодного разу не пропустила
зайняти без поважної заподій.
    Має добрий загальний розвиток. Багато читає. Володіє англійською
мовою. Займається в танцювальному гуртку «Пролісок» при  Університеті
культури м. Києва.
    Скромна, стримана, врівноважена.
    Має авторитет серед товаришів і викладачів.
    Під година проходження виробничої практики на заводі «Богатир» м.
Бровари Київської області зарекомендувала собі сумлінним  працівником.
Оформляла документи й текстові матеріали на друкарських машинах.
    Бачено для подання до УАВС МВС України.Директор ПТУ № 44           (підпис)           Ю.Л.
Лісовський


Керівник       групи                     (підпис)
Л.Г. Зоріна


02.07.98.             А В Т О Б І О Г Р А Ф І Я            Кропівного Василя Михайловича    Я, Крапівний Василь Михайлович, народився 12 грудня 1960 р. у родині
службовців у місті Києві.
    З вересня 1967 р. до липня 1977 р. навчався в Київській середній
загальноосвітній школі № 265, де й одержавши атестат про повну середню
освіту.
    Після закінчення школи в 1977 р, вступивши  на  навчання  до
Житомирського будівельного технікуму, який закінчив у липні 1980 р.,
одержавши диплом техніка-технолога промислового будівництва.
    З вересня 1980 р. до травня 1981 р., працював  техніком  на
підприємстві «Київенерго».
    У травні 1981 р. вступивши на юридичний факультет  Київського
державного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Правознавство»,
який закінчив у червні 1986 долі, одержавши диплом юриста-правознавця.
    З липня 1986 р. по липень 1995 р. працював юрисконсультом на
Київському виробничому об'єднанні «Метав».
    У квітні 1990 долі одружився. Дружина Крапівна (Маськова) Ольга
Іванівна, 1967 долі народження, працює вчителькою молодших класів  у
Київській середній загальноосвітній школі № 67. Травню  сина  Данила
Васильовича, 1993 долі народження.
    Ні я, ні мої рідні засудженими та під слідством не були.
    Паспортні данні: серія З № 397562, виданий ВВС Житомирського району
м. Києва 30.08.76р.
    Прописаний і гаюся за адресою: 252123, Київ-123, вул. Миколайова, 29,
кв. 87.
    25 серпня 1997 р.                    (підпис В.С.
Крапівного)Генеральному директорові

Кінофірми «Сокіл»


Карпову В.К.

                                     г-
ки Степанець Л.В.


м.Київ, вул. Бальзака,

буд. 92, кв.85З А Я В А

      98. № 3
м. Київ


Про індексацію заробітної плати

    Прошу підняти мені заробітну плату.
    До заяви додаю: довідку від генерального директора кінофірми «Сокіл»,
Карпова В.К. (підпис Степанець Л.В.)Віза:
 Інформація перенесена
Начальник планового відділу               на машинний носій
(підпис) О.К. Жуків                        (підпис)
О.В. Жук
                    98. 20.11.92.                  УКРАЇНА
         ВАТУТІНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
                 МІСТА КИЄВА

                РОЗПОРЯДЖЕННЯ


      2001. № 213

Про проведення районних
Плодоовочевих ярмарків    На виконання розпорядження Київської міської державної адміністрації
від 15.02.2001 № 265 «Про проведення районних плодоовочевих ярмарків» та з
метою активізації продаж плодоовочевої продукції, закладеної підприємствами
плодоовочевої торгівлі району в міжсезонні запаси, та більш  повного
задоволення попиту мешканців і гостей району на цю продукцію:
    1. Директорами підприємств плодоовочевої торгівлі району, визначених
      у додатку 1, забезпечити організацію та проведення районних
      ярмарків по продаж  сільськогосподарської  та  плодоовочевої
      продукції врожаю 2000 долі, закладеної на міжсезонне зберігання,
      згідно з графіком. При цьому увагу звернути  на  рекламне
      оформлення ярмарків  та  виконання  торгуючими  ветеринарно-
      санітарних правил і правил торгівлі.
    2. Директорам підприємств плодоовочевої торгівлі району, які на
      даний період не організують ярмарків, забезпечити розгортання на
      ярмарок 1-2 торгових точок  по  реалізації  продукції  від
      підпорядкованого підприємства.
    3. Директорам підприємств плодоовочевої торгівлі, що приймають доля
      в ярмарках узгодити  асортиментний  перелік  продукції,  що
      реалізується, в районній санепідемстанції.
    4. Заступнику голови райдержадміністрації Сидоровий С.Є. забезпечити
      інформування населення про часи та місця проведення районних
      ярмарків через засоби масової інформації.
    5. Контроль за виконання цього розпорядження покласти на першого
      заступника голови райдержадміністрації Лагу В.А.        Голова                       (підпис)
        Л.К. Миронюк

         Професійно-технічне училище № 17 м. Києва


                 Н А К А З


Від 16 травня 2001 долі     № 76


Про оплату замінених уроків.

                Н А К А З У Ю :

1. Провести оплату замінених уроків наступним викладачам:
       1.Зубкова     - 35 часів
       2. Ковальчук   - 20 часів
       3. Піліпава     - 2 години
2. Бухгалтерії училища провести оплату замінених уроків згідно нормативних
  актів.Директор ПТУ № 67           (підпис)            Р.М.
Кольцов         Професійно-технічне училище № 67 м. Києва                 Н А К А З


Від 28 травня 2001 долі   №89

Про відвідування учнями групи
120 Палацу дітей та юнацтва
Жовтневого району м. Києва


     З метою проведення культурно-масової роботи з учнями

                Н А К А З У Ю:

1. Організувати відвідування учнями групи 120 Палацу дітей та юнацтва
  Жовтневого району м. Києва для перегляду концертноє програми 20.05.2001
  долі про 15.00 годині.
2. Провести інструктажі з правил поведінки на транспорті та під годину
  концерту.
3. Маршрутний лист пересування учнів та майстрів – затвердити.
4. Відповідальність за збереження життя учнів під година проведення заходу
  покласти на майстрів виробничого навчання Московську М.О. та Мірошник
  Р.Г.
5. Контроль за виконання даного наказу покласти на заступника директора з
  НВР та СП Тєрнова М.П.Директор    ПТУ    №    67               (підпис)
     Р.М. Кольцов                 КОНТРАКТ

   М.
       “       “                      р.


  Підприємство, установа, організація (громадянин)     (повна назва підприємства, установи, організації або прізвище,
     ім'я, по батькові громадянина — підприємця)

в особі власника або уповноваженого ним органу ____________________
                           (посада)

              (прізвище, ім'я, по батькові)
іменований далі роботодавець, з одного боку, та громадянин

         (прізвище, ім'я, по батькові)
іменований далі працівник, з другого боку, уклали цей контракт про
  наступне: Працівник приймається (наймається) на роботу ______________

    (найменування структурного підрозділу підприємства, установи,

         організації: цех, відділ, лабораторія тощо)
за професією (посадою)
          (повне найменування професії, посади)

кваліфікацією
                (розряд, кваліфікаційна категорія)

   Працівнику (не) встановлюється строк випробування
                           (непотрібне викреслити)

           (тривалість строку випробування)

               ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   1. Цей контракт є трудовим договором. На підставі контракту виникають
трудові стосунки між працівником і підприємством, установою, організацією,
   2. Терміном «сторони» в цьому контракті позначаються роботодавець і
   працівник.

               ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

   3. За цим контрактом працівник зобов'язується виконувати роботу,
визначену цим контрактом, а роботодавець  зобов'язується  виплачувати
працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для
виконання роботи, передбачені законодавством, колективним договором і
угодою сторін.
   4. Працівник зобов'язується (зазначаються основні характеристики роботи
та вимоги до рівня її виконання: - щодо обсягів виробництва (робіт), якості
продукції, що випускається (якості обслуговування), рівня виконання норм та
нормованих завдань, дотримання правил з охорони праці, строків її виконання
тощо):  5.  Роботодавець  зобов'язується  організувати  працю  працівника,
забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці, обладнати робоче місце
відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці (зазначаються
конкретні заходи щодо організації виробничого процесу, обладнання робочого
місця, підготовки та підвищення кваліфікації працівника та забезпечення
інших умов праці тощо): __________________________________________________
____________________________________________________________________________
    ______________________________________________________________
  6. Обов'язок роботодавця щодо забезпечення умов роботи на робочому
місці з зазначенням достовірних характеристик, компенсацій і пільг
працівнику за роботу в небезпечних і шкідливих умовах
праці:_______________________
  ________________________________________________________________________
________________________________________________________


                 РОБОЧИЙ ЧАС


   7. Працівник зобов'язується виконувати Правила внутрішнього трудового
   розпорядку.
   8. Особливості режиму робочого часу (неповний робочий день, неповний
робочий     тиждень,     погодинна     робота     тощо):
_____________________________________________.
              •   (вказати необхідне)

         ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ


   9. У випадку невиконання чи  неналежного  виконання  обов'язків,
передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно до
чинного законодавства та цього контракту.
   10. Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому чинним
законодавством.
   11.Інші умови:
   ___________________________________________________________
   ________________________________________________________________________
   _
  (за необхідності вказати інші умови, передбачені Положенням про порядок

  укладення контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників)

         ЗМІНИ, ПРИПИНЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ

   12. Зміни та доповнення до цього контракту вносяться тільки за угодою
сторін, складеною у письмовій формі.
   13. Цей контракт припиняється:
   а) після закінчення строку дії контракту;
   б) за згодою сторін;
   в) з ініціативи роботодавця до закінчення строку дії контракту у
випадках, передбачених законодавством (статтями 40, 41 КЗпП України) та цим
контрактом;
   г) з ініціативи працівника до закінчення строку дії контракту у
випадках, передбачених законодавством (стаття 38, 39 КЗпП України) та цим
контрактом;
  д) з інших підстав, передбачених законодавством.
14. Додаткові підстави припинення та розірвання контракту, не передбачені
чинним законодавством:
1.
  __________________________________________________________________________
  ___

   2.____________________________________________________________
    3. ___________________________________________________________
  При розірванні  контракту  з  підстав,  не  передбачених  чинним
законодавством, звільнення провадиться за пунктом 8 статті 36 КЗпП України.
   15. У разі дострокового припинення контракту з незалежних від
працівника причин встановлюються додаткові гарантії та компенсації:
__________________________________________________________________

  16. При достроковому розірванні контракту у разі невиконання або
неналежного виконання сторонами зобов'язань, передбачених контрактом, він
розривається з попередженням відповідної сторони за два тижні.
   17; За два місяці до закінчення строку чинності контракту він може бути
за згодою сторін продовжений або укладений на новий строк.

      ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

   18.  Строк  дії  контракт  ._____________________________  до
________________________. Контракт набуває чинності з моменту його
підписання сторонами або
______________________________________________________
____________________________________________________________________________
_

   19. Сторони можуть передбачати у контракті випадки конфіденційності
умов цього контракту або окремих його частин:   Конфіденційність контракту не поширюється на умови, врегульовані
чинним законодавством, та щодо органів, які здійснюють контроль за їх
додержанням.
  20. Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за згодою сторін у
письмовій формі.
21. Цей контракт укладено у двох примірниках, які зберігаються у кожної із
сторін і мають однакову юридичну силу
Додатки до контракту:
____________________________________________________________________________


         (вказується перелік додатків, якщо вони є)
  22. Інші умови, пов'язані зі специфікою праці:
  ________________________________________________________________________
  ________________________________________________________________________
  ________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________


                АДРЕСИ СТОРІН


   23. Відомості про роботодавця:
   Повна назва підприємства, установи, організації або прізвище, ім'я, по
батькові громадянина – підприємця
_____________________________________________________
   Адреса:
   ______________________________________________________________________
   Розрахунковий рахунок № _____________________ (№ свідоцтва про
реєстрацію громадянина-підприємця) в
_____________________________________________________
   24. Відомості про працівника:
  Домашня адреса:
  _________________________________________________________
телефон:
_________________________________________________________________
Паспорт: серія ______________.__ №
____________________________________________

виданий «_____» ___________________________________________р.
_______________
___________________________________________________________________________
           (вказати орган, що видав паспорт)
  Підстава для пільг по оподаткуванню та інших пільг
  _______________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
   (вказати відомості про кількість дітей, утриманців, інші підстави)

      РОБОТОДАВЕЦЬ
ПРАЦІВНИК

___________________________________
___________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)
                                ( прізвище,
Ім'я, по батькові, підпис)М.П
 «____» ____________ ________р.-----------------------
 М.П.??ref.by 2006—2022
contextus@mail.ru