Рефераты - Афоризмы - Словари
Русские, белорусские и английские сочинения
Русские и белорусские изложения
 

Технологія, організація та управління пасажирськими автомобільними перевезеннями

Работа из раздела: «Транспорт»

/

/

Вступ

пасажир автобус маршрут

В наш час пасажирські перевезення - це одна з найважливіших ланок господарства. Організація перевезень пасажирів міським транспортом має велике значення в розвитку і функціонуванні будь-якого міста. Основними задачами організації перевезень є: мінімальні витрати часу на проїзд, високий рівень комфорту, а також максимальний рівень безпеки пасажирів. Організація і планування пасажирських перевезень виступає як система діючих заходів, що сприяють їх впорядженості та підвищенню якості. Подальший їх розвиток і удосконалення потребує підготовки кваліфікованих кадрів, що володіють прогресивними методами організації, планування, виконання, обліку та аналізу процесу перевезень. Не дивлячись на значні обсяги перевезень, досягнуті кількісні та якісні показники все ще не співпадають з його техніко-економічними можливостями. Не повністю задовольняються потреби населення в перевезеннях, а самі перевезення потребують більш удосконалених форм організації [1, стор.128].

З метою покращення якості перевезень, розробляються заходи по підвищенню якості обслуговування, покращенню техніко-експлуатаційних показників роботи і ефективності використання рухомого складу.

В цьому курсовому проекті необхідно розв'язати різні питання організації перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах:

· формування маршрутів перевезень пасажирів;

· вибір рухомого складу;

· розрахунок основних показників роботи автобусів;

· графоаналітичний розрахунок режимів роботи на маршруті;

· розробка стрічкового графіку

· руху автобусів;

· розробка розкладу руху автобусів;

· розрахунок годинних показників.

1. Організація перевезення пасажирів

1.1 Розрахунок матриці кореспонденцій і матриці найкоротших відстаней

Розрахунок матриці кореспонденцій виконується за допомогою ПЕОМ (програма MATR_KOR). У результаті розрахунків одержуємо матрицю кореспонденцій, матрицю найкоротших відстаней і пасажиропотоки на ділянках мережі, що наведені в додатку А.

1.2 Призначення маршрутів перевезення пасажирів

Маршрути перевезення пасажирів вибираємо за умовою безпересадочного сполучення і мінімального часу поїздки пасажирів. Призначення маршрутів засноване на комбінаторному аналізі.

Вихідними даними для призначення маршрутів є результати розрахунків на ПЕОМ.

Для кожного з призначуваних маршрутів визначається коефіцієнт ефективності маршруту k.

(1.1)

де - пасажиропотік на ij-му перегоні маршруту, пас.;

- довжина ij-го перегону, км;

- пасажиропотік на найбільш завантаженому перегоні

маршруту (у прямому чи зворотному напрямку), пас;

l - довжина маршруту, км;

n - кількість перегонів на маршруті в обох напрямках.

Маршрути, що мають коефіцієнт ефективності менше 0,45 необхідно переглядати.

Для кожного маршруту на схемі транспортної мережі будуємо епюру пасажиропотоку,складаємо маршрути перевезення.

Маршрут №1 1-2-5-9-10-6-7

Lм=9,7 км.

Таблиця 1.1 - Матриця пасажиропотоків маршруту №1

1

2

5

9

10

6

7

1

 

110

200

135

90

60

70

2

50

 

50

79

61

119

128

5

150

40

 

280

232

120

24

9

131

66

298

 

120

50

222

10

121

71

339

302

 

200

256

6

40

59

80

70

109

 

130

7

31

44

50

91

76

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

298

302

 

 

 

 

 

66

339

 

 

 

 

40

131

71

109

 

 

 

150

339

121

70

 

 

 

66

71

70

80

 

 

 

131

121

80

59

 

 

50

71

80

59

40

100

 

150

121

59

40

76

 

131

59

40

91

 

121

40

50

 

40

44

 

31

 

70

 

60

128

 

90

128

24

 

135

128

119

222

 

200

128

119

24

256

 

110

128

119

61

120

130

 

 

119

61

24

232

 

 

 

61

79

120

222

 

 

 

79

24

232

50

 

 

 

50

120

222

256

 

 

 

 

232

50

200

 

 

 

 

280

120

 

 

Рисунок1.1-Епюра пасажиропотоків маршруту №1

Маршрут №2 1-5-6-7-8

Lм=8 км.

Таблиця 1.2 - Матриця пасажиропотоків маршруту №2

1

5

6

7

8

1

 

50

66

85

50

5

50

 

127

210

153

6

33

76

 

125

180

7

30

52

76

 

100

8

30

100

187

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

76

 

 

 

 

33

52

 

 

 

50

52

30

200

 

 

33

30

187

 

 

30

100

 

 

30

 

 

50

 

 

85

153

 

 

66

153

180

 

 

50

153

210

100

 

 

 

210

180

 

 

 

 

127

125

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2-Епюра пасажиропотоків маршруту №2

Маршрут №3 1-2-3-8-4

Lм=7,5 км.

Таблиця 1.3 - Матриця пасажиропотоків маршруту №3

 

1

2

3

8

4

1

 

10

100

49

60

2

50

 

190

83

70

3

60

100

 

95

60

8

29

43

87

 

207

4

30

20

40

100

 

 

 

 

 

 

 

 

100

87

 

 

 

60

43

 

 

50

43

29

100

 

 

60

29

40

 

 

29

20

 

 

30

 

 

60

 

 

49

70

 

 

100

70

60

 

 

10

70

83

207

 

 

 

83

60

 

 

 

190

95

 

 

 

 

 

 

Рис.1.3-Епюра пасажиропотоків маршруту №3

Маршрут №4 4-3-2-1-5

Lм=6 км.

Таблиця 1.4 - Матриця пасажиропотоків маршруту №4

4

3

2

1

5

4

 

40

35

24

57

3

80

 

115

52

83

2

76

193

 

62

56

1

64

72

10

 

54

5

119

117

44

77

 

 

 

193

10

 

 

 

 

76

72

 

 

 

80

72

64

77

 

 

76

64

44

 

 

64

117

 

 

119

 

 

57

 

 

24

83

 

 

35

83

56

 

 

40

83

52

54

 

 

 

52

56

 

 

 

 

115

62

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.4-Епюра пасажиропотоків маршруту №4

Маршрут №5 9-10-6-4-3

Lм=6,2 км.

Таблиця 1.5 - Матриця пасажиропотоків маршруту №5

 

9

10

6

4

3

9

 

115

191

112

100

10

20

 

254

113

102

6

73

109

 

98

88

4

50

37

74

 

65

3

66

49

100

75

 

 

 

 

 

 

109

74

 

 

 

73

37

 

 

20

37

50

75

 

73

50

100

 

50

49

 

66

 

100

 

112

102

 

191

102

88

 

115

102

113

65

 

 

113

88

 

 

 

254

98

 

Рис.1.5-Епюра пасажиропотоків маршруту №5

По складених маршрутах розраховуємо коефіцієнт пересадочності .

(1.2)

де - сумарне число кореспонденцій, пас.;

- сумарна кількість пасажирів, що їдуть з пересадками.

Значення не повинне перевищувати 1,1. У противному випадку переглядаються отримані маршрути.

1.3 Вибір рухомого складу

Відповідно до значень пасажиропотоку на найбільш завантаженому перегоні маршруту (у прямому чи зворотному напрямку) вибираємо рухомий склад, місткість якого задовольняє потреби перевезень.

Місткість автобуса вибираємо відповідно до рекомендації [3, стор.139].

Пасажиромісткість автобуса вибирається, орієнтуючись на наступні дані: [1]

Таблиця 1.6 - Залежність місткості автобусу від пасажиропотоку

Пасажиропоток у годину “пік” в одному напрямку, пас (Nmax)

200-1000

1000-1800

1800-2600

2600-3800

3800 і більше

Місткість автобуса (кількість місць для провозу пасажирів сидячи і проїзду стоячи), пас.

40

65

80

110

180

Марка автобуса

БАЗ-А079

ПАЗ-205

CITILAZ-10

Ікарус-260

CITILAZ-20

Так як пасажиропотік на завантаженому перегоні на 1-му та 2-му маршрутах перевищує 3800, то обираємо для них один автобус пасажиромісткістю 230 чоловік (CITILAZ-20), пасажиропотік на 3-му маршруті не перевищує 2600, для нього обираємо автобус місткістю 80 чоловік (CITILAZ-10), для 5-го маршруту обираємо місткістю 80 чоловік (CITILAZ-12) і для 4-го місткістю 72 чоловіка (МАЗ-206).

1.4 Розрахунок основних показників роботи автобусів

Розрахунок основних техніко-експлуатаційних показників проводимо на основі графа-схеми маршрутів. Приводимо формули, по яких робимо розрахунки, пояснення до них і приклади розрахунку по кожній формулі для четвертого маршруту.

До основних показників, які необхідно розрахувати, відносяться:

1. Довжина маршруту , км.

(1.3)

де - сумарна довжина всіх перегонів, що входять у маршрут, км.

Розрахуємо основні показники для 4го маршруту.

2. Час оберту, tоб,год (хв).

(1.4)

де VT - технічна швидкість руху автобусів, км/год.

n- кількість проміжних зупинок, од;

tп.об - час на проміжну зупинку, хв. Для розрахунків приймаємо

tп.про = 1 хв;

tк.об - час на кінцеву зупинку, хв. Для розрахунків приймаємо

tк.про = 5 хв.

3. Фактичний пасажирооборот на маршруті, Рфк, пас.км

(1.5)

Рфк - фактичний пасажирооборот на k-му маршруті, пас.км.

4. Можливий пасажирооборот на маршруті, Рм, пас.км

(1.6)

де Рм - можливий пасажирооборот на маршруті, пас.км.;

АМ - кількість автомобілів, що працюють на маршруті, од.;

gн - номінальна місткість автобуса, пас.

пас·км

5. Інтервал руху автобусів у години “пік”, IпікМ, хв.

(1.7)

хв

6. Необхідна кількість автобусів на маршруті, АпікМ, од.

(1.8)

Приймаємо 7 од.

7. Динамічний коефіцієнт пасажировмісності, гд.

(1.9)

Розрахунки для інших маршрутів зводимо в таблицю 1.7

Таблиця 1.7 - Характеристики маршрутів

Маршрут

1

2

3

4

5

Довжина, LM, км

9,7

8

7,5

6

6,2

Кількість проміжних зупинок, nнз

5

3

3

3

3

Час оберту, tоб, хв.

69

56

54

45

47

Інтервал, Iпікм, хв.

10

15

9

7

9

Максимальний

пасажиропотік на перегоні, Nmaxij, пас.

1481

803

552

641

872

Фактичний пасажирообіг Рф, пас.км

5584

3846

2531

1444

2967

Можливий пасажирообіг Рм, пас.км

27358

14786

6460

8064

11397

Динамічний коефіцієнт пасажироміскості гд

0,53

0,5

0,7

0,51

0,48

Коефіцієнт ефективності маршруту КЕ

0,51

0,58

0,55

0,53

0,51

Кількість автобусів на маршруті у год.-пік, од

7

4

6

7

6

2. Розрахунок режимів роботи на маршруті

2.1 Графоаналітичний розрахунок маршруту

Графоаналітичний розрахунок маршруту полягає в аналітичному обчисленні кількості випусків транспортних засобів (ТЗ) на маршрут та розподілі часу початку та кінця роботи ТЗ і водіїв.

Графоаналітичний розрахунок виконуємо для маршруту №4, що призначив викладач.

Визначаємо значення пасажиропотоку по годинам доби за формулою Ft, пас/год.

(2.1)

де Ft - пасажиропотік у годину t, пас/год;

Fmaxij - пасажиропотік на найбільше завантаженому перегоні

маршруту (у прямому чи зворотньому напрямку), пас;

KHt - коефіцієнт нерівномірності пасажиропотоку по годинам

доби.

пас/год.

Аналогічно розраховуємо пасажиропотік по годинам доби і результати заносимо в таблицю 2.1.

На другому етапі на підставі значень пасажиропотоку, визначається необхідна кількість автобусів у кожний час доби за формулою At, од,

(2.2)

де At - кількість автобусів яка потрібна у t годину доби, од;

tоб - час оберту автобуса на маршруті, год;

qН - максимальна пасажиромісткість автобусу, пас.

Результати розрахунків At заносимо у таблицю 2.1.

Згідно отриманих результатів побудуємо діаграми зміни Nt (рисунок 2.1) та At (рисунок 2.2) по годинам доби. Для цього необхідно у масштабі відкласти по осі ординат значення Ft (At).

Таблиця 2. 1 - Значення пасажиропотоку та кількості автобусів по годинам доби

Година доби

5-6

6-7

7-8

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

Коефіцієнт нерівномірності

0,3

0,8

1

0,8

0,5

0,3

0,2

0,3

0,5

Пасажиропотік Nt, пас

193

513

641

513

321

193

129

193

321

Кількість автобусів , од

3

6

7

6

4

3

2

3

4

Година

доби

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

21-22

22-23

Коефіцієнт нерівномірності

0,6

0,6

0,8

0,9

0,6

0,5

0,3

0,2

0,1

Пасажиропотік Nt, пас

385

385

513

577

385

321

193

129

65

Кількість автобусів , од

5

5

6

7

5

4

3

2

1

Рисунок 2.1 - Діаграма зміни пасажиропотоку по годинам доби

Рисунок 2.2 - Діаграма зміни необхідної кількості автобусів по годинам доби

Розраховуємо мінімальну кількість автобусів Amin, яка повинна працювати на маршруті у будь-яку годину доби з урахуванням найбільш можливого інтервалу руху автобусів за формулою, Аmin, авт.

(2.3)

де Imax - максимально припустимий інтервал руху, хв..

Для розрахунків приймаємо Imax =15 хв.

На рисyнку 2.2 зображуємо лінію „мінімуму”, що визначає найменшу кількість автобусів у будь-яку годину функціонування маршруту.

Так, для приведеної діаграми на рисунку 2.3, з 2200 до 2300 на маршруті повинно знаходитися не менше трьох автобусів.

Розраховуємо максимальну кількість автобусів на маршруті Адеф, в будь-яку годину доби, яка обмежується коефіцієнтом дефіциту Кд за формулою, Адеф, од.

(2.4)

де Аmax - максимальна кількість автобусів на маршруті, од.

Приймаємо Кд=0,9, тоді

Приймаємо 7 од.

На рисунку 2.2 проводимо лінію „максимум”, яка обмежує величину автобусів, що беруть участь у подальших розрахунках, до 7 одиниць.

Під час графоаналітичного розрахунку режимів роботи автобусів і водіїв слід використовувати прийняті режими роботи водіїв.

Прийняті режими роботи водіїв:

1. Однозмінний режим:

- сумарна кількість годин роботи від 6 до 9 годин;

- час перерви від 0,5 до 1,5 годин;

- перша перерва не пізніше, ніж через 4 години після початку роботи.

2. Перерваний режим:

- сумарна кількість годин роботи від 8 до 10 години;

- час відстою від 3 до 5 години;

- час безперервної роботи не більше 5 година

Режим роботи автобусів відповідають годинам роботи водіїв.

На рисунку 2.3 надаємо графоаналітичний розрахунок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А, од

 

 

7

 

 

Х

Х

Х

Х

0

0

0

0

0

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

6

 

Х

Х

Х

Х

0

0

0

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

5

 

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

0

0

Х

Х

Х

Х

 

 

4

 

Х

Х

Х

Х

П

Х

Х

Х

Х?

Х

Х

П

Х

Х

Х

Х

 

 

3

Х

Х

Х

Х

П

П

Х

Х

Х?

Х

П

Х

Х

Х

П

Х

Х

 

 

2

Х

Х

Х

Х

0

0

0

0

0

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

1

Х

Х

Х

П

П

Х

Х

Х

Х

Х?

Х

Х

Х

П

Х

Х

Х

 

 

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Тд, год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 - Графоаналітичний розрахунок режимів роботи автобусів і водіїв

Умовні позначення:

Х - робота на маршруті

П - перерва

р - резерв

0 - відстій

Після закінчення графоаналітичного розрахунку оцінюємо ефективність графоаналітичного розрахунку, тобто, розраховуємо коефіцієнт ефективності побудови по формулі:

(2.5)

де АЧ потр - сумарна кількість авто-годин, які потрібні, год;

АЧпост - сумарна кількість авто-годин, отриманих згідно побудови, год.

Коефіцієнт ефективності побудови повинен бути більше 0,9.

2.2 Стрічковий графік руху автобусів

Для визначення відповідного режиму роботи автобусів на маршруті складається розклад руху. Одним з методів розробки розкладу руху є стрічковий графік. Для його побудови, перш за все, слід визначити інтервал руху автобусів по годинам доби по формулі, It, хв.

(2.6.)

де It - інтервал руху автобусів на маршруті в період часу t, хв;

Аt - кількість автобусів, що працюють на маршруті в період часу t,

відповідно до графоаналітичного розрахунку, од.

хв.

Аналогічно розраховуємо інші інтервали руху по годинах доби і результати записуємо до таблиці 2.2.

Таблиця 2. 2 - Значення інтервалу руху автобусів по годинам доби

Година доби

5-6

6-7

7-8

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

Інтервал руху Ji-(i+1), хв

15

8

7

8

12

15

15

15

12

Кількість автобусів Аi-(i+1), од

3

6

7

6

4

3

3

3

4

Інтервал руху Ji-(i+1), хв.

9

9

8

7

9

12

15

15

15

Кількість автобусів Аi-(i+1), од.

5

5

6

7

5

4

3

3

3

Стрічковий графік будуємо на міліметровому папері (див.альбом графічного матеріалу).

Для побудови стрічкового графіка по осі абсцис відкладаємо поточний час відповідно до обраного масштабу (рекомендований масштаб 1мм = 2 хв). По осі ординат відкладаємо безрозмірний у фізичному змісті відрізок, який дорівнює довжині маршруту, з верхнього кінця відрізка проводимо рівнобіжну осі абсцис пряму. Вісь абсцис і рівнобіжну їй пряму розбиваємо відповідно до обраного масштабу на час оберту.

Початок першого оберту по осі абсцис з'єднуємо похилою лінією з кінцем першого оберту по прямій, рівнобіжній осі абсцис. Похилу пряму розбиваємо на кількість відрізків, рівних кількості автобусів, що працюють у даний період часу і проводимо рівнобіжні осі абсцис прямі. Далі відповідно до графоаналітичного розрахунку проставляємо випуски, що працюють у даний період часу. Наступну похилу лінію розбиваємо на відрізки, кількість яких дорівнює кількості рухомих одиниць, що працюють у наступний період часу і т.д.

Користуючись даною методикою, одержуємо послідовність і час відправлення автобусів з кінцевих зупинок маршруту, відповідно до розрахованого інтервалу руху, часу перерв, відстоїв і перезміни водіїв. Для того, щоб визначити конкретний час виходу з кінцевого пункту того або іншого випуску, опускаємо на вісь абсцис перпендикуляр із крапки перетинання похилої прямої і відрізка необхідного випуску.

3. Розробка розкладу руху автобусів

Розклад руху автобусів складаємо відповідно графіку роботи автобусів і водіїв і стрічкового графіку руху автобусів (таблиця 3.1).

Для кожного випуску відповідно до стрічкового графіка визначаємо час виїзду з кінцевих зупинок КЗ1 і КЗ2 у оборотному рейсі. Час відправлення з першої кінцевої зупинки визначається на підставі стрічкового графіка і відповідає початку часового відрізка для обраного випуску. Час відправлення з другої кінцевої зупинки КЗ2 відповідає часу рейсу автобуса (половині часу оберту), що відкладається по осі абсцис стрічкового графіка. Також у таблицю заноситися час початку перерв і відстоїв.

На підставі розробленого розкладу визначаємо час заїзду (виїзду) автобусів у (з) АТП, Твиїзду з урахуванням нульового пробігу рівного 10 хвилинам. Отримані результати заносимо в таблицю 3.2.

Час виїзду автобусів з АТП, Твиїзду, год, розраховується за формулою:

(3.1)

де ТвідКЗ1 - час відправлення з першої кінцевої зупинки першого оборотного рейса, год.

Час заїзду автобусів в АТП, Тзаїзду, год, розраховується за формулою:

(3.2)

де ТприбКЗ1 - час прибуття на першу кінцеву зупинку після виконаного останнього обороту, год.

Час виїзду з АТП та заїзду в АТП розрахуємо для першого випуску:

Аналогічно розраховуємо час від'їзду з АТП та заїзду в АТП для інших випусків і розрахунки заносимо у таблицю 3.2.

Таблиця 3.2 - Час виїзду та заїзду з(в) АТП

ВИПУСК

1

2

3

4

5

6

7

ВИЇЗД Твиїзда, год

5:20

5:05

4:50

5:56

5:44

5:35

6:36

ЗАЇЗД Тзаїзда, год

22:40

19:16

23:02

23:19

20:25

18:13

21:01

На підставі розкладу визначається час в наряді кожного випуску Тн, год.

(3.3.)

де Тзаїзду - час заїзду автобуса в АТП;

Твиїзду - час виїзду автобуса з АТП;

Тобід(відстою) - час обіду або відстою.

Аналогічно розраховуємо час в наряді для інших випусків і розрахунки записуємо у таблицю 3.3.

Таблиця 3.3. - Характеристика роботи автобусів на маршруті

ВИПУСКИ

1

2

3

4

5

6

7

Кількість обертів, од.

1 зміна

8

9

7

8

9

9

9

2 зміна

7

7

7

Час обіду або відстою, год.

3:00

1:47

4:36

4:02

2:03

4:48

3:15

Час в наряді Тн, год.

Автобуса

16:33

9:35

14:12

15:20

9:53

9:33

9:29

Водія

16:48 

9:58

14:27

15:35

10:08

9:58

9:44

Таблиця 3.1 - Розклад руху автобусів

1 випуск

2 випуск

3 випуск

4 випуск

5 випуск

6 випуск

7 випуск

КЗ1

КЗ2

КЗ1

КЗ2

КЗ1

КЗ2

КЗ1

КЗ2

КЗ1

КЗ2

КЗ1

КЗ2

КЗ1

КЗ2

5:30

5:53

5:15

5:38

5:00

5:23

6:06

6:29

5:54

6:17

5:45

6:08

6:45

7:08

6:36

6:59

6:27

6:50

6:15

6:28

7:12

7:35

7:03

7:26

6:54

7:17

7:45

8:08

7:39

8:02

7:30

7:53

7:21

7:44

8:15

8:38

8:06

8:29

7:54

8:17

8:45

9:08

П

П

8:36

8:59

8:24

8:47

9:30

9:53

9:15

9:38

9:00

9:23

10:03

10:26

9:45

10:08

В

В

П

П

П

П

10:24

10:47

В

В

В

В

10:45

11:08

В

В

11:06

11:29

11:24

11:47

В

В

В

В

В

В

11:45

12:08

В

В

12:06

12:29

12:24

12:47

В

В

В

В

В

В

12:45

13:08

В

В

13:15

13:38

13:30

13:53

В

В

13:00

13:23

В

В

13:45

14:08

15:37

14:20

14:21

14:44

14:33

14:56

В

В

14:09

14:32

В

В

14:45

15:08

14:37

15:20

15:21

15:44

15:33

15:56

15:57

16:20

15:09

15:32

15:45

16:08

16:27

16:50

16:09

16:32

16:57

17:20

16:36

16:59

17:00

17:23

16:15

16:28

16:45

17:08

17:27

17:50

17:09

17:32

17:57

18:20

17:36

17:59

18:09

18:32

17:18

17:41

17:45

18:08

18:33

18:57

18:21

18:44

19:00

19:23

П

П

19:30

19:53

К

18:45

19:08

П

П

К

П

П

19:15

19:38

К

20:00

16:29

19:45

20:08

21:06

21:29

20:24

20:47

К

20:45 

21:08

22:06

22:29

21:24

21:47

21:45 

22:08

К

22:24

22:47

 К

К

Висновки

В даній курсовій роботі розроблено маршрути для пасажирських перевезень деякої мережі. Зважаючи на пасажиропотік сформуовано п'ять маршрутів.

За умовою безпересадочного сполучення обрано маршрут №4. Довжина маршруту дорівнює 6 км. Кількість проміжних зупинок 3. Час оберту на маршруті складає 45 хв. Фактичний пасажирооберт на маршруті складає 4074 пас. Можливий пасажирооберт на маршруті складає 8064 пас, це означає, що в майбутньому пасажирооберт на маршруті може збільшуватись, що необхідно враховувати при організації роботи маршруту. Максимальна кількість автобусів на маршруті складає 7 автомобілів, мінімальна кількість - 3. На маршруті працює МАЗ-206. Коефіцієнт ефективності складає 0,53.

Для даного маршруту проведено графоаналітичний розрахунок режимів роботи, складено стрічковий графік руху автобусів та на його основі розроблено розклад руху автобусів, а також розраховано годинні показники.

Список літератури
1. Пассажирские автомобильные перевозки под ред. Островского, 1986.
2. Ефремов, Кобозев, Юдин «Теория городских пассажирских перевозок».
3. Доля В.К. «Методы организации перевозок пассажиров в городах», Харьков,1992.
4. Игнатенко А.С. «Управление качеством таксомоторных перевозок», М.,1987.
5. Крамаренко И,Г., Доля В.К., Харченко Т.В «Организация пассажирских перевозок», 1991.
6. Володин Е.П., Громов Н.И. Организация и планирование перевозок пассажиров автобусным транспортом. - М.: Транспорт, 1992. - 224 с.
7. Спирин И.В. Организация и управления пассажирскими перевозками: Учебник - М.: ACADEMA, 2003.
8. Гудков В.А., Миротин Л.Б. Технология, организация и управление пассажирскими автомобильными перевозками. - М. Транспорт, 1997. - 254 с.
ref.by 2006—2019
contextus@mail.ru