Рефераты - Афоризмы - Словари
Русские, белорусские и английские сочинения
Русские и белорусские изложения
 

Янка Купала


Пошукі героямі шляхоў да шчаслівага жыцця ў драме Янкі Купалы «Раскіданае гняздо». Сэнс назвы твора.
Тэма паэта і паэзіі ў творчасці Янкі Купалы. (другое 2)
Тутэйшыя ў аднаіменнай камедыі Янкі Купалы.
Паказ трагічнага лёсу народнага паэта ў паэме Янкі Купалы "Тарасава доля".
Тэма Беларусі ў лірыцы Янкі Купалы першага паслярэвалюцыйнага дзесяцігоддзя.
Вобразы Паўлінкі і пана Быкоўскага ў камедыі Янкі Купалы "Паўлінка".
Вобраз Сымона ў драме Янкі Купалы "Раскіданае гняздо".
Услаўленне народнай гераіні Бандароўны ў аднаіменнай паэме Янкі Купалы.
Матывы трагізму ў драматычных паэмах Янкі Купалы "Адвечная песня" і "Сон на кургане".
Тэма мастака і мастацтва ў паэме Янка Купалы "Курган".
Майстэрства Янкі Купалы - Драматурга.
Янка Купала - драматург. Трагікамедыя "Тутэйшыя": шлях да чытача і гледача.
Вобразы Паўлінкі і пана Быкоўскага у камедыі Янкі Купалы "Паўлінка".
Паказ у драме Янкi Купалы "Расiданае гняздо” пошуку героямi шляхоу змагання за шчасце, зямлю i волю.
Iдэйны змест паэмы Янкi Купалы "Бандароуна". Сутнасць канфлiкту. Раскрыцце маральных якасцей герояу.
Тэма паэта i паэзii у творчасцi Янкi Купалы. Дэмакратызм i народнасць яго творчасцi.
Тэмы i вобразы лiрiкi Янкi Купалы паслякастрычнiцкага часу. Перакладчыцкая дзейнасць паэта.
Вобраз роднага краю у лiрыцы Янкi Купалы. Любоу да Радзiмы, адчуванне еднасцi з лесам народа.
Асноуныя матывы i вобразы дакастрычнiцкай творчасцi Янкi Купалы. Вобраз народа у творчасцi паэта.
Iдэйны змест паэмы Янкi Купалы "Тарасова доля". Паказ трагiчнага лесу народнага песняра у паэме.
Паулінка и Якім Сарока - носьбіты лепшых маральных якасцей беларускага народа.
Данута Бічэль "Я песняй мілую сваю праслаўлю..." да 120-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы.
Тэма паэта і паэзіі ў творчасці Янкі Купалы.
Тэма Беларусі ў лірыцы Янкі Купалы першага паслярэвалюцыйнага дзесяцігоддзя.
Прарок.
Пошукі маладым пакаленнем рэальных шляхоў вызвалення бацькаўшчыны (па п’есе Янкі Купалы «Раскіданае
Вобразы Сымона і Лявона Зябліка ў драме Я.Купалы “Раскіданае гняздо”
Услаўленне бандароўны ў аднайменнай паэме Я.купалы.
Уладар беларускай песні (Тэма паэта і паэзіі у творчасці Я.Купалы)
Паэма Я.Купалы “Тарасава доля”
Патрыятычная лірыка ў паслярывалюцыйнай творчасці Янкі Купалы
Мастацкія асаблівасці паэма Янкі Купалы “Безназойнае”
 
ref.by 2006—2022
contextus@mail.ru