Рефераты - Афоризмы - Словари
Русские, белорусские и английские сочинения
Русские и белорусские изложения
 

Васіль Быкаў


Вобразы Петрака і Сцепаніды ў аповесці В. Быкава "Знак бяды". 2
Вобразы Петрака і Сцепаніды ў аповесці В. Быкава "Знак бяды".3
"Свае" і чужыя ў аповесці Васіля Быкава "Знак Бяды".
Выяўленне сапраўднай сутнасці чалавека ў аповесці Васіля Быкава "Абеліск".
Духоўны выбар герояў у аповесці Васіля Быкава "Сотнікаў".
Вобраз Ягора Азевіча (аповесць Васіля Быкава "Сцюжа").
Новыя творы Васіля Быкава.
Праўда вайны i даваеннага жыцця ў аповесцях Васіля Быкава
Тэма калектывізацыі ў творчасці Васіля Быкава Спроба аналітычнага параўнання
Чалавек на вайне ў творах В. Быкава.
Гуманістычны пафас ваеннай прозы В. Быкава.
Ваенная тэма ў прозе В.Быкава
Аповесць Васiля Быкава "Знак бяды", яе iдэйны змест. Вобразы Петрака i Сцепанiды
Знакі бяды ў аповесці В. Быкава “Знак бяды”
Сістыма сімвалаў у аповесці В.Быкава “Знак Бяды”
Пятрок і Сцепаніда Багацькі як тыповыя прадстаўнікі свайго пакалення
"Знак бяды" - вобразы Петрака і Сцепаніды.
Вобраз Петрака і Сцепаніды ў аповесці В.Быкава “Знак Бяды”
Вобраз Хведара роўбы ў аповесці В.Быкава “Аблава
"Аблава" - вобраз Хведара Роўбы.
"Аблава" - выкрыццё нечалавечай палітыкі сталінізму.
Аповесць В.Быкава “Аблава”
Аповесць В.Быкава “Аблава” як выкрыццё нечалавечай палітыкі сталінізму
 
ref.by 2006—2022
contextus@mail.ru