Рефераты - Афоризмы - Словари
Русские, белорусские и английские сочинения
Русские и белорусские изложения
 

Організація експлуатації тепловозів з детальною розробкою екіпіровочного господарства

Работа из раздела: «Транспорт»

/

Міністерство транспоту та зв'язку України

Харківський технікум залізничного транспорту

Пояснювальна записка

до курсової роботи

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕПЛОВОЗІВ З ДЕТАЛЬНОЮ РОЗРОБКОЮ ЕКІПІРОВОЧНОГО ГОСПОДАРСТВА

РозробивГолуб В.О.

КерівникПетренко М.Я.

2009

Зміст

1. Загальна частина

1.1 Вибір типу локомотива та місце його екіпіровки

Для організації вантажної та пасажирської роботи на заданих дільницях обігу локомотивів приймаємо вантажний электровоз серії ВЛ-11та пасажирський тепловоз серії ЧС-7.

Проводимо перевірку вибраної серії вантажного локомотиву з умов забезпечення руху його на заданому розрахунковому підйомі при заданій вазі поїзда з розрахунковою швидкістю максимальна вага поїзда поїзда Qбр. т, згідно цих умов визначаємо за формулою

,

де Fк=46000 кгс - розрахункова сила тяги вибраного локомотива; Pзч=184 т - повна (зчепна) маса вибраного локомотива; - основний питомий опір руху локомотива, ; - задані розрахункові підйоми на дільницях обігу, ‰; - основний питомий опір руху вагонів поїзда, .

Основний питомий опір руху локомотиву , , визначаємо за формулою

,

де Vp=46,7 км/год - розрахункова швидкість вибраного локомотива.

.

Основний питомий опір руху вагонів поїзда , , визначаємо за формулою

,

де q0=19 т - статичне навантаження на вісь вагона.

,

,

.

Так як розрахункова маса поїзда по дільницям обігу більше заданої , , то це означає, що вибрана серія вантажного локомотива забезпечить виконання заданих обсягів перевозної роботи. Для визначення місця екіпіровки вантажного локомотива, визначаємо найбільший пробіг локомотива між наборами піску та дизельного палива. Найбільший пробіг локомотива між наборами піску Ln, км, визначаємо за формулою

,

де En=3,8 м3 - розрахункова ємкість пісочниць обраного локомотива;

Hn=0,59 м3 - норма витрати піску на 106 ткм бр перевозчої роботи.

.

Найбільший пробіг тепловозу між наборами дизельного палива Lдп, км, визначаємо за формулою

,

де Eб=13000 кг - сумарна ємкість паливних баків обраного тепловозу;

Hдn=24,3 кг - норма витрат дизельного палива на 104 ткм бр перевозчої роботи.

.

Так як розраховується найбільший пробіг тепловозу між наборами піску та дизельного палив менше подвійної довжини дільниць обігу, то пункт екіпіровки доцільно розмістити ще й на станції Б.

1.2 Розрахунок експлуатації парку локомотивів

1.2.1 Вантажний рух

По заданим добовим обсягам перевозочної роботи, визначаємо число пар поїздів n, пар, по дільницям обігу за формулою:

,

де Адоб - заданий добовий обсяг перевозочної роботи, ткм;

Q - задана маса поїзду, т;

L - задана довжина дільниці обігу локомотива, км.

пар,

пар.

Визначаємо час руху поїздів tp, год, по дільницям обігу за формулою

,

де Vg - задана дільнична швидкість поїзда, км/год.

,

.

Визначаємо час повного обороту локомотива Тоб, год, на обслуговуванні однієї пари поїздів за формулою

,

де =2 год - час простою локомотива на станції основного депо;

=2 год - час простою локомотива на станції пункту обороту.

, .

Визначаємо коефіцієнт потреби локомотивів кп, на обслуговуванні однієї пари поїздів за формулою

, , .

Визначаємо експлуатаційний парк локомотивів Ne, лок, за формулою

,

,

.

Сумарний експлуатаційний парк вантажних тепловозів NeВ, лок, визначаємо за формулою

,

.

1.2.2 Пасажирський рух

Розрахунок експлуатаційного парку пасажирських тепловозів здійснюється аналогічно як і для вантажного руху.

, .

, ,

, ,

, , .

1.3 Розрахунок показників використання локомотивів

1.3.1 Кількісні показники використання локомотивів

Добовий Sдоб, км, місячний Sміс, км, річний Sріч, км, пробіги всіх локомотивів визначаємо за формулами

,

,

.

Добовий Адоб, ткм, місячний Аміс, ткм, річний Аріч, ткм, обсяги перевозочної роботи визначаємо за формулами

,

,

.

Локомотиво-години в русі , год, визначаємо за формулою

,

Локомотиво-години простою , год, визначаємо за формулою

.

локомотив екіпіровка експлуатаційна витрата

1.3.2 Якісні показники використання локомотивів

Середній добовий пробіг одного локомотива , км, визначаємо за формулою

.

Середня добова продуктивність одного локомотива , ткм, визначаємо за формулою

.

Результати розрахунків зводимо в таблицю 1.

1.4 Розробка відомостей обороту локомотивів

Відомості обороту локомотивів передбачає прив'язку роботи локомотива до графіку руху поїздів. Для розробки відомостей обороту локомотивів, необхідно визначити інтервал руху між поїздами. В даній курсовій роботі умовно приймаємо, що рух всіх поїздів рівномірно розподілений на протязі доби. Інтервал руху в цьому випадку ір, год, визначається за формулою

, , ,

, .

Відомості обороту локомотивів приведені в таблицях 2 - 5.

1.5 Визначення контингенту локомотивних бригад

Явочну кількість локомотивних бригад для обслуговування поїздів по дільницям обігу Бяв, бригад, визначається за формулою

,

де 30,5 - середньомісячна кількість робочих днів;

Тбр - робочий час бригади за оборот, год;

Ф1=173,2 год - середньомісячний фонд робочого часу однієї бригади.

Робочий час бригади за оборот Тбр, год, визначаємо за формулою

,

де - сумарний час на прийомку локомотива за оборот, год;

- сумарний час на здачу локомотива за оборот, год.

В даній курсовій роботі умовно прий маємо , , , . Списочна кількість локомотивних бригад Бсп, бригад, визначаєтся за формулою

,

де К=1,13 - коефіцієнт, який враховує кількість локомотивних бригад, що хворіють, знаходяться у відпустках та відрядженнях.

Результати розрахунків зводимо в таблицю 6.

Таблиця 6 - Визначення контингенту локомотивних бригад

Дільниці обігу

Тбр, год

Бяв, чол

Бсп, чол

А - Б

12,7

62,6

71

А - В

13,2

65,1

74

А - Г

15

34,3

39

А - Д

12,7

24,6

28

Всього

-

-

212

Таблиця 1 - Кількісні та якісні показники використання локомотивів

Дільниця обігу

Sдоб, км, 103

Sміс, км, 103

Sріч, км, 103

Адоб, км, 106

Аміс, км, 106

Аріч, км, 106

tЛГр, год

tЛГпр, год

Sсердоб, км

Псердоб, ткм, 103

А - Б

11,8

360

4307

44,8

1366,4

16352

274,4

112

737,5

2802,5

А - В

12,9

393,5

4708

47,7

1454,85

17410,5

285,6

112

759

2808,3

Всього

24,7

753,5

9015

92,5

2821,25

33762,5

560

224

1494,5

5610,8

А - Г

9,6

293

3504

10,6

323,3

3869

127,4

26

1200

1320

А - Д

8,1

247

2956,5

8,9

271,45

3248,5

112,2

22

1350

1485

Всього

17,7

540

6460,5

19,5

594,75

7117,5

239,6

48

1550

2805

Таблиця 2 - Відомість обороту локомотивів на дільниці А - Б

№ поїзда

tпрА, год

Оборот локомотивів

№ поїзда

tпросА, год

tвідА, год

tрА - Б, год

tпрБ, год

tпросБ, год

Оборот локомотивів

№ поїзда

tвідБ, год

tрБ - А, год

tпрА, год

3002

1145

3001

310

005

450

455

200

3002

655

450

1145

3004

1235

3003

310

055

450

545

200

3004

745

450

1235

3006

1325

3005

310

145

450

635

200

3006

835

450

1325

3008

1415

3007

310

235

450

725

200

3008

925

450

1415

3010

1505

3009

310

325

450

815

200

3010

1015

450

1505

3012

1555

3011

310

415

450

905

200

3012

1105

450

1555

3014

1645

3013

310

505

450

955

200

3014

1155

450

1645

3016

1735

3015

310

555

450

1045

200

3016

1245

450

1735

3018

1825

3017

310

645

450

1135

200

3018

1335

450

1825

3020

1915

3019

310

735

450

1225

200

3020

1425

450

1915

3022

2005

3021

310

825

450

1315

200

3022

1515

450

2005

3024

2055

3023

310

915

450

1405

200

3024

1605

450

2055

3026

2145

3025

310

1005

450

1455

200

3026

1655

450

2145

3028

2235

3027

310

1055

450

1545

200

3028

1745

450

2235

3030

2325

3029

310

1145

450

1635

200

3030

1835

450

2325

3032

015

3031

310

1235

450

1725

200

3032

1925

450

015

3034

105

3033

310

1325

450

1815

200

3034

2015

450

105

3036

155

3035

230

1415

450

1905

200

3036

2105

450

155

3038

245

3037

230

1505

450

1955

200

3038

2155

450

245

3040

335

3039

230

1555

450

2045

200

3040

2245

450

335

3042

425

3041

230

1645

450

2135

200

3042

2335

450

425

3044

515

3043

230

1735

450

2225

200

3044

025

450

515

3046

605

3045

230

1825

450

2315

200

3046

115

450

605

3048

655

3047

230

1915

450

005

200

3048

205

450

655

3050

745

3049

230

2005

450

055

200

3050

255

450

745

3052

835

3051

230

2055

450

145

200

3052

345

450

835

3054

925

3053

230

2145

450

235

200

3054

435

450

925

3056

1015

3055

230

2235

450

325

200

3056

525

450

1015

Таблиця 3 - Відомість обороту локомотивів на дільниці А - В

№ поїзда

tпрА,

год

Оборот локомотивів

№ поїзда

tпросА,

год

tвідА,

год

tрА - В,

год

tпрВ,

год

tпросВ,

год

Оборот локомотивів

№ поїзда

tвідВ,

год

tрВ - А,

год

tпрА,

год

3001

1215

3002

240

005

505

510

200

3001

710

505

1215

3003

1305

3004

240

055

505

600

200

3003

800

505

1305

3005

1355

3006

240

145

505

650

200

3005

850

505

1355

3007

1445

3008

240

235

505

740

200

3007

940

505

1445

3009

1535

3010

240

325

505

830

200

3009

1030

505

1535

3011

1625

3012

240

415

505

920

200

3011

1120

505

1625

3013

1715

3014

240

505

505

1010

200

3013

1210

505

1715

3015

1805

3016

240

555

505

1100

200

3015

1300

505

1805

3017

1855

3018

240

645

505

1150

200

3017

1350

505

1855

3019

1945

3020

240

735

505

1240

200

3019

1440

505

1945

3021

2035

3022

240

825

505

1330

200

3021

1530

505

2035

3023

2125

3024

240

915

505

1420

200

3023

1620

505

2125

3025

2215

3026

240

1005

505

1510

200

3025

1710

505

2215

3027

2305

3028

240

1055

505

1600

200

3027

1800

505

2305

3029

2355

3030

240

1145

505

1650

200

3029

1850

505

2355

3031

045

3032

240

1235

505

1740

200

3031

1940

505

045

3033

135

3034

240

1325

505

1830

200

3033

2030

505

135

3035

225

3036

200

1415

505

1920

200

3035

2120

505

225

3037

315

3038

200

1505

505

2010

200

3037

2210

505

315

3039

405

3040

200

1555

505

2100

200

3039

2300

505

405

3041

455

3042

200

1645

505

2150

200

3041

2350

505

455

3043

545

3044

200

1735

505

2240

200

3043

040

505

545

3045

635

3046

200

1825

505

2330

200

3045

130

505

635

3047

725

3048

200

1915

505

020

200

3047

220

505

725

3049

815

3050

200

2005

505

110

200

3049

310

505

815

3051

905

3052

200

2055

505

200

200

3051

400

505

905

3053

955

3054

200

2145

505

250

200

3053

450

505

955

3055

1045

3056

200

2235

505

340

200

3055

540

505

1045

Таблиця 4 - Відомість обороту локомотивів на дільниці А - Г

№ поїзда

tпрА,

год

Оборот локомотивів

№ поїзда

tпросА,

год

tвідА,

год

tрА - Г,

год

tпрГ,

год

tпросГ,

год

Оборот локомотивів

№ поїзда

tвідГ,

год

tрГ - А,

год

tпрА,

год

102

1305

101

150

005

600

605

100

102

705

600

1305

104

1455

103

150

155

600

755

100

104

855

600

1455

106

1645

105

150

345

600

945

100

106

1045

600

1645

108

1835

107

150

535

600

1135

100

108

1235

600

1835

110

2025

109

150

725

600

1325

100

110

1425

600

2025

112

2215

111

150

915

600

1515

100

112

1615

600

2215

114

005

113

150

1105

600

1705

100

114

1805

600

005

116

155

115

150

1255

600

1855

100

116

1955

600

155

118

345

117

140

1445

600

2045

100

118

2145

600

345

120

535

119

140

1635

600

2235

100

120

2335

600

535

122

725

121

140

1825

600

025

100

122

125

600

725

124

915

123

140

2015

600

215

100

124

315

600

915

126

1105

125

140

2205

600

405

100

126

505

600

1105

Таблиця 5 - Відомість обороту локомотивів на дільниці А - Д

№ поїзда

tпрА,

год

Оборот локомотивів

№ поїзда

tпросА,

год

tвідА,

год

tрА - Д,

год

tпрД,

год

tпросД,

год

Оборот локомотивів

№ поїзда

tвідД,

год

tрД - А,

год

tпрА,

год

101

1045

102

230

005

450

455

100

101

555

450

1045

103

1255

104

230

215

450

705

100

103

805

450

1255

105

1505

106

230

425

450

915

100

105

1015

450

1505

107

1715

108

230

635

450

1125

100

107

1225

450

1715

109

1925

110

230

845

450

1335

100

109

1435

450

1925

111

2135

112

230

1055

450

1545

100

111

1645

450

2135

113

2345

114

220

1305

450

1755

100

113

1855

450

2345

115

155

116

220

1515

450

2005

100

115

2105

450

155

117

405

118

220

1725

450

2215

100

117

2315

450

405

119

615

120

220

1935

450

025

100

119

125

450

615

121

825

122

220

2145

450

235

100

121

335

450

825

1.6 Розробка відомостей обороту локомотивних бригад

Відомості обороту локомотивних бригад передбачають підв'язку роботи локомотивних бригад до графіку руху поїздів.

Відомості обороту локомотивних бригад складається на підставі відомостей обороту локомотивів. Для складання відомостей обороту локомотивних бригад необхідно знати час на прийомку та здачу локомотивів в основному депо та пунктах обороту. Час відпочинку локомотивної бригади в пункті обороту повинен складати половині часу роботи бригади 'туди', але не менше трьох годин. Час відпочинку бригади 'вдома' tвідд, год, визначається за формулою

,

де - час роботи бригади 'туди', год;

- час роботи бригади 'назад', год;

- час відпочинку бригади в пункті обороту год.

Відомості обороту локомотивних бригад по дільницям обігу приведені в таблицях 7 - 8.

1.7 Розробка іменного графіку роботи локомотивної бригади

На підставі відомостей обороту локомотивних бригад по дільницям АБ і АВ складаємо іменний графік роботи однієї бригади на місяць. Кількість розрахованих поїздок локомотивної бригади Nn, поїздок, визначаємо за формулою

,

де - середній час роботи бригади по дільницям обігу АБ і АВ, год.

Середній час роботи бригади , год, визначаємо за формулою

,

,

поїздок.

Для підв'язки графіку руху поїздів з відомістю обороту локомотивних бригад при розробці іменного графіка роботи бригади допускається зменшення часу відпочинку бригади 'вдома' на ј від норми, з обов'язковою компенсацією недотриманого відпочинку після наступних поїздок, на протязі місяця. При цьому мінімальний час відпочинку бригади 'вдома'повинен бути не менше 16 годин. Вихідні дні локомотивні бригаді надаються через 3-4 поїздки шляхом добавлення 24 годин до норми відпочинку бригади після поїздки.

Іменний графік роботи бригади на місяць приведений в таблиці 9.

1.8 Розрахунок програми та фронту ремонту локомотивів

Річна програма поточних ремонтів та технічних обслуговувань локомотивів P, лок, визначається в залежності від сумарного річного пробігу всіх локомотивів і норм пробігу між відповідними ремонтами за формулою

,

де - сумарний річний пробіг всіх локомотивів, км;

Н - норми пробігу між відповідними ремонтами.

Програми конкретних видів ремонту РКР2, РКР1, РПР3, РПР1, РТО3, км, визначаються за формулами

, ,

, ,

.

Таблиця 7 - Відомість обороту локомотивних бригад на дільниці А - Б

№ поїзда

tяв, А

tвід, А

tпр, Б

tзд, Б

tрТ

№ поїзда

tяв, Б

tвід, Б

tпр, А

tзд, А

tрН

tвідоб

tвідд

3001

2305

005

455

525

620

3002

613

655

1145

1233

620

1240

310

2945

3003

2355

055

545

615

620

3004

703

745

1235

1323

620

1240

310

2945

3005

045

145

635

705

620

3006

753

835

1325

1413

620

1240

310

2945

3007

135

235

725

755

620

3008

843

925

1415

1503

620

1240

310

2945

3009

225

325

815

845

620

3010

933

1015

1505

1553

620

1240

310

2945

3011

315

415

905

935

620

3012

1023

1105

1555

1643

620

1240

310

2945

3013

405

505

955

1025

620

3014

1113

1155

1645

1733

620

1240

310

2945

3015

455

555

1045

1115

620

3016

1203

1245

1735

1823

620

1240

310

2945

3017

545

645

1135

1205

620

3018

1253

1335

1825

1913

620

1240

310

2945

3019

635

735

1225

1255

620

3020

1343

1425

1915

2003

620

1240

310

2945

3021

725

825

1315

1345

620

3022

1433

1515

2005

2053

620

1240

310

2945

3023

815

915

1405

1435

620

3024

1523

1605

2055

2143

620

1240

310

2945

3025

905

1005

1455

1525

620

3026

1613

1655

2145

2233

620

1240

310

2945

3027

955

1055

1545

1615

620

3028

1703

1745

2235

2323

620

1240

310

2945

3029

1045

1145

1635

1705

620

3030

1753

1835

2325

013

620

1240

310

2945

3031

1135

1235

1725

1755

620

3032

1843

1925

015

103

620

1240

310

2945

3033

1225

1325

1815

1845

620

3034

1933

2015

105

153

620

1240

310

2945

3035

1315

1415

1905

1935

620

3036

2023

2105

155

243

620

1240

310

2945

3037

1405

1505

1955

2025

620

3038

2113

2155

245

333

620

1240

310

2945

3039

1455

1555

2045

2115

620

3040

2203

2245

335

423

620

1240

310

2945

3041

1545

1645

2135

2205

620

3042

2253

2335

425

513

620

1240

310

2945

3043

1635

1735

2225

2255

620

3044

2343

025

515

603

620

1240

310

2945

3045

1725

1825

2315

2345

620

3046

033

115

605

653

620

1240

310

2945

3047

1815

1915

005

035

620

3048

123

205

655

743

620

1240

310

2945

3049

1905

2005

055

125

620

3050

213

255

745

833

620

1240

310

2945

3051

1955

2055

145

215

620

3052

303

345

835

923

620

1240

310

2945

3053

2045

2145

235

305

620

3054

353

435

925

1013

620

1240

310

2945

3055

2135

2235

325

355

620

3056

443

525

1015

1103

620

1240

310

2945

Таблиця 8 - Відомість обороту локомотивних бригад на дільниці А - В

№ поїзда

tяв, А

tвід, А

tпр, В

tзд, В

tрТ

№ поїзда

tяв, В

tвід, В

tпр, А

tзд, А

tрН

tвідоб

tвідд

3002

2305

005

510

540

635

3001

628

710

1215

1303

635

1310

317

3056

3004

2355

055

600

630

635

3003

718

800

1305

1353

635

310

317

3056

3006

045

145

650

720

635

3005

808

850

1355

1443

635

310

317

3056

3008

135

235

740

810

635

3007

858

940

1445

1533

635

310

317

3056

3010

225

325

830

900

635

3009

948

1030

1535

1623

635

310

317

3056

3012

315

415

920

950

635

3011

1038

1120

1625

1713

635

310

317

3056

3014

405

505

1010

1040

635

3013

1128

1210

1715

1803

635

310

317

3056

3016

455

555

1100

1130

635

3015

1218

1300

1805

1853

635

310

317

3056

3018

545

645

1150

1220

635

3017

1308

1350

1855

1943

635

310

317

3056

3020

635

735

1240

1310

635

3019

1358

1440

1945

2033

635

310

317

3056

3022

725

825

1330

1400

635

3021

1448

1530

2035

2123

635

310

317

3056

3024

815

915

1420

1450

635

3023

1538

1620

2125

2213

635

310

317

3056

3026

905

1005

1510

1540

635

3025

1628

1710

2215

2303

635

310

317

3056

3028

955

1055

1600

1630

635

3027

1718

1800

2305

2353

635

310

317

3056

3030

1045

1145

1650

1720

635

3029

1808

1850

2355

043

635

310

317

3056

3032

1135

1235

1740

1810

635

3031

1858

1940

045

133

635

310

317

3056

3034

1225

1325

1830

1900

635

3033

1948

2030

135

223

635

310

317

3056

3036

1315

1415

1920

1950

635

3035

2038

2120

225

313

635

310

317

3056

3038

1405

1505

2010

2040

635

3037

2128

2210

315

403

635

310

317

3056

3040

1455

1555

2100

2130

635

3039

2218

2300

405

453

635

310

317

3056

3042

1545

1645

2150

2220

635

3041

2308

2350

455

543

635

310

317

3056

3044

1635

1735

2240

2310

635

3043

2358

040

545

633

635

310

317

3056

3046

1725

1825

2330

000

635

3045

048

130

635

723

635

310

317

3056

3048

1815

1915

020

050

635

3047

138

220

725

813

635

310

317

3056

3050

1905

2005

110

140

635

3049

228

310

815

903

635

310

317

3056

3052

1955

2055

200

230

635

3051

318

400

905

953

635

310

317

3056

3054

2045

2145

250

320

635

3053

408

450

955

1043

635

310

317

3056

3056

2135

2235

340

410

635

3055

458

540

1045

1133

635

310

317

3056

Таблиця 9 - Відомість обороту локомотивних бригад на дільниці А - Г.

№ поїзда

tяв, А

tвід, А

tпр, Б

tзд, Б

tрТ

№ поїзда

tяв, Б

tвід, Б

tпр, А

tзд, А

tрН

tвідоб

tвідд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

101

2315

015

603

633

718

102

615

703

1251

1333

718

1436

339

3418

103

105

205

753

823

718

104

805

853

1441

1523

718

1436

339

3418

105

255

355

943

1013

718

106

955

1043

1631

1713

718

1436

339

3418

107

445

545

1133

1203

718

108

1145

1233

1821

1903

718

1436

339

3418

109

635

735

1323

1353

718

110

1335

1423

2011

2053

718

1436

339

3418

111

825

925

1513

1543

718

112

1525

1613

2201

2243

718

1436

339

3418

113

1015

1115

1703

1733

718

114

1715

1803

2351

033

718

1436

339

3418

115

1205

1305

1853

1923

718

116

1905

1953

141

223

718

1436

339

3418

117

1355

1455

2043

2113

718

118

2055

2143

331

413

718

1436

339

3418

119

1545

1645

2233

2203

718

120

2245

2333

521

603

718

1436

339

3418

121

1735

1835

023

053

718

122

035

123

711

753

718

1436

339

3418

123

1925

2025

213

243

718

124

225

313

901

943

718

1436

339

3418

125

2115

2215

403

433

718

126

415

503

1051

1133

718

1436

339

3418

Таблиця 10 - Відомість обороту локомотивних бригад на дільниці А - Д.

№ поїзда

tяв, А

tвід, А

tпр, Б

tзд, Б

tрТ

№ поїзда

tяв, Б

tвід, Б

tпр, А

tзд, А

tрН

tвідоб

tвідд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

102

2320

020

656

726

806

101

708

756

1432

1514

806

1612

403

3804

104

145

245

921

951

806

103

933

1021

1657

1739

806

1612

403

3804

106

410

510

1146

1216

806

105

1158

1246

1922

2004

806

1612

403

3804

108

635

735

1411

1441

806

107

1423

1511

2147

2229

806

1612

403

3804

110

900

1000

1636

1706

806

109

1648

1736

012

054

806

1612

403

3804

112

1125

1225

1801

1831

806

111

1813

1901

237

319

806

1612

403

3804

114

1350

1450

2026

2056

806

113

2038

2126

502

544

806

1612

403

3804

116

1615

1715

2251

2321

806

115

2303

2351

727

809

806

1612

403

3804

118

1840

1940

016

046

806

117

028

116

952

1034

806

1612

403

3804

120

2105

2205

241

311

806

119

253

341

1217

1259

806

1612

403

3804

Таблиця 9 - Розробка іменного графіку роботи локомотивної бригади

Дата

№ поїзда

Час роботи бригади

Час відпочинку бригади

Початок

Кінець

За оборот

В пункті обороту

Дома за нормою

Дома фактично

1

2

3001

3008

2305

1503

1240

318

2945

2942

3

4

3054

3001

2045

1303

1310

308

3056

3052

5

6

3051

3002

1955

1233

1240

358

5345

4022

ВИХІДНИЙ

8

3016

3021

455

2123

1310

318

3056

3042

10

3013

3020

405

2003

1240

318

2945

2933

12

3008

3013

135

1803

1310

318

3056

3042

14

3005

3012

045

1643

1240

318

5345

5422

ВИХІДНИЙ

16

17

3002

3007

2305

1533

1310

318

3056

4402

19

20

3031

3038

1135

333

1240

318

2945

2932

21

22

3026

3031

905

133

1310

318

5456

5442

ВИХІДНИЙ

24

25

3006

3011

815

013

1240

318

2945

2932

26

3034

3039

545

2213

1310

318

3056

3042

28

3015

3020

455

2053

1240

318

5345

ВИХІДНИЙ

Фронти заводського fзав, лок, та деповського fдеп, лок, визначаються за формулами:

; ,

де - норми простою локомотива під відповідними ремонтами, діб.

Результати розрахунків зводимо в таблицю 10.

Таблиця 10 - Розрахунок програми та фронту ремонту локомотивів

Види ремонту

Вантажні локомотиви

Пасажирські локомотиви

Н, км

t, діб

Р, лок

f, лок

Н, км

t, діб

Р, лок

f, лок

КР2

1800000

30

5

0,8

1800000

30

3,6

0,6

КР1

900000

30

5

0,8

900000

30

3,6

0,6

ПР3

300000

10

20,1

3,28

300000

6

14,3

1,7

ПР1

50000

2

150,3

3,28

50000

1,5

107,7

1,7

ТО3

10000

0,66

721,2

3,28

10000

0,5

517

1,7

1.9 Розрахунок інвентарного парку та відсотка несправних локомотивів

Інвентарний парк локомотивів, Nін, лок, визначається за формулою

,

де - сумарний експлуатаційний парк локомотивів;

Nрем - кількість локомотивів, які знаходяться в ремонті;

Nзап=2 лок - кількість локомотивів, які знаходяться в запасі;

Nрез=2 лок - кількість локомотивів, які знаходяться в резерві;

Nвід=1 лок - кількість локомотивів, які знаходяться у відрядженні.

Кількість локомотивів, які знаходяться в ремонті Nрем, лок, визначається за формулою

, ,

, ,

.

Парк локомотивів які знаходяться в розпорядженні депо Nр. д, лок, визначається за формулою

, ,

.

Відсоток несправних локомотивів по заводському ремонту Xзав, %, визначається за формулою

, , .

Відсоток несправних локомотивів по деповському ремонту Хдеп, %, визначається за формулою

,

,

.

1.10 Розрахунок контингенту виробничих, допоміжних працівників та адміністративно-управлінського персоналу

Явочна кількість виробничих працівників Мяв, чол, визначається в залежності від річної програми ремонтів та працеємкості на відповідний ремонт за формулою

,

де а - працеємкість відповідного ремонту, чол год;

Ф2=2079 год - річний фонд робочого часу одного працівника.

Списочна кількість виробничих працівників Мсп, чол, визначається за формулою

.

Результати розрахунків зводимо в таблицю 11.

Таблиця 11

Показники

Вантажні

Всього

Пасажирські

Всього

ПР-3

ПР-1

ТО-3

ПР-3

ПР-1

ТО-3

Р, лок

20,1

150,3

721,2

891,6

14,3

107,7

517

639

а,

чол год

5200

760

400

6360

3760

440

180

4380

Мяв, чол

50,3

54,9

138,8

244

25,9

22,8

44,8

93,5

Мсп, чол

57

62

157

276

29

26

51

106

Контингент допоміжних працівників Мдоп, чол, визначаємо у відсотках від сумарної кількості виробничих працівників за формулою

,

чол.

Штат адміністративно-управлінського персоналу приймаємо по типовим штатним розписом в залежності від сумарної кількості працівників депо та групи депо.

Сумарна кількість працівників депо , чол, визначаємо за формулою

,

чол.

Група депо визначається в залежності від експлуатаційного парку і загального обсягу роботи по ремонту та експлуатації локомотивів.

Результати розрахунків по визначенню групи депо зводимо в таблицю 12.

Таблиця 12.

показник

За один. Nе

За одиницю ремонту в міс.

За 100

ТО-2 в міс.

За 10000 Сміс

ПР-3

ПР-1

ТО-3

Н

Б

Н

Б

Н

Б

Н

Б

Н

Б

Н

Б

2ТЕ116

2

66

10

16,8

3

37,6

1

60,1

2

13,4

2

150,7

ТЕП70

1

14

5

6

1,5

13,5

0,5

21,5

1

2,8

1

54

Сумарна кількість балів складає 456.4, що означає - дане депо відноситься до I групи.

Штат адміністративно-управлінського персоналу приведено в таблиці 13.

Таблиця 13.

Посада

Кількість

Начальник депо

1

Головний інженер

1

Заступник начальника по ремонту

1

Заступник начальника по експлуатації

2

Головний технолог

1

Старший економіст

1

Старший інженер по праці та заробітній платі

1

Секретар (друкарка, діловод)

1

Помічник начальника депо по кадрам

1

Інспектор по кадрам

1

Начальни відділу

1

Інженер (старший інженер)

3

Інженер по охороні праці та техніці безпеки

1

Інженер по матеріально-технічному забезпеченні

1

Технік (старший технік)

2

Головний бухгалтер

1

Бухгалтер (старший бухгалтер)

3

Рахівник

1

Касир

1

2. Індивідуальна частина

2.1 Розрахунок потрібної кількості екіпіровочних матеріалів

2.1.1 Розрахунок запасів піску

Запас піску на сховищах пункту екіпіровки ЕП, м3, визначається в залежності від місячного обсягу експлуатаційної роботи та норм росходу піску на 1мл. ткм експлуатаційної роботи, за формулою

,

де - норма витрати піску на 106 ткм. експлуатаційної роботи;

- 3міс. - число місяців роботи сховища без поповнення піску.

Норми витрати піску для вантажних тепловозів =0,59 м3, для пасажирських тепловозів =0,34 м3.

м3,

м3, м3.

Для зберігання піску рекомендуються типові сховища башенного типу. При наявності сховищ ємкістю 120 м3, 400 м3, 1200 м3 та розрахованного сумарного запасу піску в пункті екіпіровки, необхідно мати 5 сховища по 1200 м3. Для визначення необхідної кількості обраних сушил для сушки піску розраховуємо добову продуктивність піскосушилки, Дбс, м3, за формулою

,

де = 1,3 - коефіціент який враховує кожну-добов закладку піску на зимовий період.

м 3,

м3, м3.

Визначаємо необхідну кількість барабанних сушил Nб. с., шт, за формулою

,

де = 1500 кг/м3 - щільність сухого піску; Дгод - часова продуктивність барабанного сушила, кг/год; = 22 год - добовий час роботи барабанного сушила. В пунктах екіпіровки застосовують барабанні сушила наступних типів:

СОБУ-1, Дб. с. = 1500 кг/ год; СОБУ-1М, Дб. с. = 2300 кг/ год;

СОБУ-3, Дб. с. = 3000 кг/ год.

В даній курсовій роботі приймаємо барабанне сушило типу СОБУ-3

шт.

2.1.2 Розрахунок запасів дизельного палива

Добові витрати дизельного палива для поїзної роботи Вдоб, т, визначається за формулою

,

де дп - норма витрати дизельного палива на ткм, експлуатаційної роботи.

Для вантажних тепловозів =48,6 кг, для пасажирських тепловозів =41,8 кг.

т,

т,

т.

Ємкість сховища для зберігання дизельного палива Всх, т, визначаємо за формулою

,

де t2 = 15 діб - термін на який створюється запос дизельного палива;

= 1,1 - коефіціент який враховує збільшення витрат дизельного палива у зимовий період;

потрібно мати 7363,3 сховищ РВС 1000.

= 1,05 - коефіціент який враховує частину палива яке використовується для інших потреб.

т.

При наявності типових резервуарів для зберігання дизельного палива РВС 400т, РВС 700т, РВС 1000т та розраховування загальної ємкості сховища в пункті екіпіровки потрібно мати 9 сховищ РВС 1000т, та 1 сховище РВС 400т.

2.2 Розрахунок кількості стійл та вибір обладнання пункту екіпіровки

Кількість спеціалізованих стійл для виконання екіпіровки зуміщенною з ТО-2 Кст, штук, визначається за формулою

,

де Мек - добова програма екіпіровки, лок;

tек = 2 год - час простою локомотива під екіпіровкою зуміщеною з ТО-2;

= 1,1 - коефіцієнт, який враховує нерівномірність заходу локомотивів під екіпіровку.

В практиці експлуатаційної роботи, екіпіровка як правило зуміщується з виконанням ТО-2. Відповідно діючих нормативів, періодичність виконання ТО-2 24 - 72 год. В даній курсовій роботі приймаємо періодичність виконання ТО-2 36 год. На цій підставі, добова програма екіпіровок Мек, лок, визначається за формулою

, лок,

лок, стійла,

стійло.

2.3 Визначення контингенту працівників пункту екіпіровки

До складу екіпіровочних бригад які виконують роботи по екіпіровці локомотивів зуміщенних з виконанням ТО-2 входять екіпіровщики піску, дизельного палива, води, мастильних матеріалів, машиністи піскосушилок, а також слюсарі ремонтники для виконання робіт за регламентом ТО-2. При визначенні контингенту пункту екіпіровки необхідно врахувати, що екіпіровка проводиться цілодобово, без вихідних днів. Явочна кількість працівників пункту екіпіровки залежить також від фронту екіпіровки. На цій підставі приймаємо типову чотирьох-змінну організацію праці з терміном зміни 12 год.

Явочний контингент працівників пункту екіпіровки приведена в таблиці 14. Очолює роботу пункту екіпіровки старший майстер, а зміни очолюють змінні майстри.

Таблиця 14

Посада

Кількість

Старший майстер

1

Змінні майстри

4

Екіпіровщики піску

12

Екіпіровщики мастила

12

Екіпіровщики дизельного палива

12

Екіпіровщики води

12

Машиністи піскосушилок

4

Слюсарі-електрики

12

Слюсарі-автоматчики

12

Слюсарі-акумуляторщики

12

Слюсарі-ходовики

12

Слюсарі-дизелисти

12

Сумарна явочна кількість виробничих працівників пункту екіпіровки складає 112.

Списочну кількість виробничих працівників , чол, визначаємо за формулою

,

чол.

2.4 Заходи з охорони праці та протипожежної безпеки в пункті екіпіровки

Вимоги до будівель, помешкань, пристроям та споруд депо. Будівлі і помешкання виробничих дільниць та відділень повинні відповідати вимогам будівельних, санітарних, протипожежних норм, правил проектування промислових виробництв та норм технологічного проектування депо. Проходи у виробничих дільницях та відділеннях повинні мати ширину не менше 1,0 м. Ширина проїздів для авто - і електрокарів вздовж виробничої дільниці повинна бути 1,8 м, а вздовж торцьових стін - 3 м у відповідності з нормами технологічного проектування. Границі проходів і проїздів повинні бути розмічені білими лініями. Проходи та проїзди не допускається загромоджути устаткуванням та різними матеріалами.

Ворота в стійловій частині депо повинні щільно закриватися. Механізм відкривання стійлової частини повинен бути збалансований з пристроєм вмикання теплових завіс. Оглядові канави повинні мати гладкі, легкомийні стіни, освітлення, опалення, а дно канав - уклон до збірних колодців.

Канави для одиночної викатки колісних пар та колісно-моторних блоків, а також верстати для обточки колісних пар без викатки повинні бути закриті щитами-настилами з рифленою поверхнею або огороджені бар'єром висотою 0,9 м.

Позиції підготовки (обдувка, очистка, обмивка, сушка тягових електродвигунів та ін.) до технічного обслуговування ТО-2 і ТО-3 та поточного ремонту, які розташовані в закритих стійлах, повинні відділятися від інших виробничих дільниць та відділень депо звуконепроникливими стінами. Ці стійла повинні розташовуватись поруч з дільницями технічного обслуговування та поточного ремонту та мати необхідне устаткування для механізованої обдувки, очистки, обмивки та сушки ТРС та його сборочних одиниць.

Позиції для малярних робіт по окрасці ТРС повинні, як правило, розташовуватись в окремих ізольованих стійлах, відповідних Правилам техніки безпеки та виробничої санітарії для красочних цехів та дільниць виробництв залізничного транспорту.

Закрите стійло для реостатних іспитів дизель-генераторної установки тепловозів повинно бути огороджено від інших виробничих дільниць та відділень звуконепроникливими стінами та мати приточно-витяжну вентиляцію та наскрізний путь, що допускає в'їзд та виїзд секції тепловоза із любої з двох сторін.

Відділення дослыджувальної станції електричних машин повинно розташовуватись в прольоті електромашинної виробничої дільниці та мати огородження металевою сіткою висотою не менше 1,8 м. Стенди для установки електричних машин, що іспитуються, повинні бути розташовані в підкрановому полі електромашинної виробничої дільниці.

Пропиточно-сушильне відділення повинно бути розташовано у окремому помешканні, ізольованому від сусідніх відділень та дільниць суцільними вогнестійкими перегородками. Помешкання цього відділення повинно бути обладнано приточно-витяжною вентиляцією.

Акумуляторне відділення повинно розташовуватись у помешканнях, ізольованих від інших виробничих дільниць та відділень. Двері, ведучі в акумуляторне відділення, повинні щільно закриватися. Всі помешкання відділення повинні бути обладнані витяжною вентиляцією. При відключенні вентиляції, зарядка батарей повинна автоматично припинятися. В акумуляторному відділенні повинні бути окремі помешкання для виготовлення електроліту, ремонту і заливки акумуляторів, а також для зарядки. Ремонт, виготовлення електроліту та зарядка кислотних та лужних батарей повинні проводитися в різних помешканнях.

Відділення по ремонту та іспиту паливної апаратури дизелів повинно розташовуватись в двох помешканнях: одно - для іспитальних стендів форсунок та плунжерних пар, інше - для ремонту паливної апаратури. Помешкання для досліджень повинно бути відокремлено від інших помешкань звуконепроникливими стінами та мати витяжну вентиляцію з місцевими відсосами.

В гальванічному відділенні повинні бути ізольовані помешкання для травлення та обезжирювання, поліровки, гальванічних покрить та виготовлення електроліту. Ці помешкання повинні мати уклон до трапу для стокових вод. Стіни на висоті до 2 м від підлоги повинні мати покриття з вологостійких матеріалів. Відділення повинно мати приточно-витяжну вентиляцію.

Газогенераторне відділення повинно бути відокремлено від інших відділень протипожежною стіною. Двері повинні відкриватися зовні та мати замок.

У водопідготовчих відділеннях та насосних станціях обмивочних установок підлоги повинні бути водонепроникливими та мати уклон для стоку.

Помешкання кладової мастил повинно бути обладнано стелажами для бочок, баками з пристроями для підігріву мастил, краном-балкою для підйому бочок на стелажі та установки їх над баками.

Резервуари для зберігання дизельного палива та мастил, складські будівлі та споруди для зберігання нафтопродуктів в тарі повинні відповідати вимогам санітарних норм та правил, діючих правил та інструкцій з технічної експлуатації металевих резервуарів та очисних споруд.

Раздаточні паливні та масляні колонки повинні бути встановлені між екіпіровочними путями та постачальні дистанційним пуском насосів. Постачання дизельним паливом та мастилом тепловозів може проводитися безпосередньо на ремонтних стійлах із раздаточних колонок за допомогою раздаточних пістолетів. Для зливу дизельного палива та мастил повинні бути споруджені із вогнестійких матеріалів зливні естакади, які мають пристрої для підігріву нафтопродуктів у цистернах.

Для очистки від пилу та мусору салонів моторвагонного рухомого складу повинні по можливості застосовуватися установки механізованої уборки.

Для зовнішньої обмивки ТРС на відкритих площадках необхідно застосовувати моєчну установку, що представляє собою щеточно-душовий пристрій. Для моторвагонного рухомого складу наряду з зовнішньою обмивкою повинна передбачатися можливість проведення натирки кузова захисною пастою.

Рух електропоїзда постійного струму на позицію зовнішньої обмивки та по ній повинен здійснюватись на напрузі 220 В при піднятому середньому струмоприймачі, всі останні струмоприймачі повинні бути опущені. Вихід електропоїзда з позиції повинен здійснюватись при піднятому передньому струмоприймачі, що знаходиться під робочою напругою контактного дроту, всі останні струмоприймачі повинні бути опущені.

Рух електропоїзда змінного струму по позиції зовнішньої обмивки повинен здійснюватись за допомогою маневрового локомотиву.

Рух тепловозів та дизель-поїздів здійснюється своїм ходом.

Вимоги пожежної безпеки. У виробничих помешканнях та на території депо повинні бути забезпечені протипожежні заходи у відповідності з ДСТУ 12.1.004-85.

При виконанні технічного обслуговування та поточного ремонту повинні бути забезпечені міри по попередженню пожеж. В депо повинно знаходитися справне протипожежне обладнання в кількості, що установлена спеціальними нормами.

Під час поточного ремонту ПР-1 тепловозів необхідно перевіряти рівень водяного розчину в резервуарі піноутворювача протипожежної установки. При поточних ремонтах ПР-2 та ПР-3 слідує додатково перевіряти якість піноутворювача.

При зварювальних роботах у кузові ТРС необхідно мати в місті проведення робіт вогнегасники, пісок та воду та слідує встановити захисні екрани для обмеження розповсюдження іскор. Виповнювати зварювальні роботи на паливних баках або резервуарах, що містять горючі речовини, дозволяється після видалення остатків у горючих речовинах та промивки гарячою водою бака або резервуара, узгодження вогневих робіт з місцевою пожежною охороною та виконання аналізу повітря на відсутність вибухонебезпечних концентрацій газів. Зварник не повинен приступати до вогневих робіт без письмового дозволення, що видається головним інженером або керівником виробництва та узгодженого з пожежною охороною. Не допускається проводити зварювальні роботи на свіжевикрашенному рухомому складі. Для запобігання виникнення вибухонебезпечних сумішей викрашувати кузов всередині необхідно при вивітрюванні їх за допомогою механічної вентиляції. На кожній виробничій дільниці повинна бути кімната для паління.

В відділеннях ремонту паливної апаратури, фільтрів, акумуляторних батарей, пропиточному, столярному та в інших, в яких застосовуються горючі матеріали, не допускається примінити відкритий вогонь та не дозволяється палити.

Для гасіння возгорання електроприводів та електропроводки повинні використовуватися тільки вуглекислотні вогнегасники та сухий пісок.

3. Економічна частина

3.1 Розрахунок плану по праці

Розрахунок плану по праці передбачає визначення річного фонду заробітної плати працівників пункту екіпіровки.

Для визначення середнього тарифного розряду, списочну кількість виробничих працівників пункту екіпіровки умовно розподіляється по тарифним розрядам згідно тарифної сітки, яка приведена в таблиці 15.

Таблиця 15

Розряд

3

4

5

6

Тарифний коефіцієнт

1, 203

1,332

1,497

1,669

Кількість працівників

14

50

58

5

Середній тарифний коефіцієнт Ксер, при прийнятій кваліфікації працівників, розраховується за формулою

,

де К3 - К6 - тарифні коефіцієнти відповідних розрядів;

М3 - М6 - кількість працівників відповідних розрядів.

.

Середній тарифний розряд працівників пункту екіпіровки Рсер, при розрахованому коефіцієнті, визначаємо за формулою

,

де Рм - ближній менший цілий розряд відносно середнього тарифного коефіцієнту;

Км - тарифний коефіцієнт ближнього меншого цілого розряду;

Кб - тарифний коефіцієнт ближнього більшого цілого розряду.

.

Часова тарифна ставка одного працівника Тгод, грн, при визначеному середньому тарифному розряді розраховується за формулою

,

де а - часова тарифна ставка ближнього меншого цілого розряду, грн; b - часова тарифна ставка ближнього більшого цілого розряду, грн; n1 - число десятих долей до цілого розряду в розрахованому середньому розряді. В локомотивних депо на нинішній час, часова тарифна ставка для нормальних умов праці при четвертому розряді, а = 6,29 грн, для п'ятого розряду, b = 7,21 грн.

грн.

Місячна тарифна заробітна плата одного працівника, Тміс, грн, визначається за формулою

,

грн.

Місячна тарифна заробітна плата всіх працівників пункту екіпіровки, Тт, грн, визначається за формулою

,

грн.

Відрядний приробок за перевиконання норм, Твід, грн, плануємо в розмірі 10% від тарифної заробітної плати і розраховуємо за формулою

,

грн.

Преміальний фонд Тпрем, грн, плануємо в розмірі 20 % від суми тарифної заробітної плати та відрядного приробітку і розраховуємо за формулою

грн.

Доплату за працю у святкові дні, Тсв, грн, плануємо в розмірі 5 % від суми тарифної заробітної плати та відрядного приробітку і розраховуємо за формулою

, грн.

Доплату за працю в нічний час, Тніч, грн, плануємо в розмірі 35 % від суми тарифної заробітної плати та відрядного тарифного приробітку за кожну годину нічної роботи і розраховуємо за формулою

,

де П1 - розмір доплати у відсотках за нічну роботу.

При цілодобовій роботі пункту екіпіровки, нічний час складає 10 годин. Розмір доплати П1, %, розраховуємо за формулою

,

грн.

Доплату за вислугу років, Тв. р., грн, плануємо в розмірі 20 % від суми тарифної заробітної плати та відрядного приробітку і розраховуємо за формулою

,

грн.

Сумарний місячний фонд заробітної плати працівників пункту екіпіровки , грн, визначаємо за формулою

,

грн.

Річний фонд заробітної плати виробничих працівників пункту екіпіровки, Тріч, грн, визначаємо за формулою

,

грн.

Середньомісячна плануєма заробітна плата одного виробничого працівника Тсер, грн, визначається за формулою

,

грн.

Для старшого майстра встановлюємо тарифну заробітну плату в розмірі 1800 грн. Окрім цього, для старшого майстра розраховуємо преміальний фонд та доплату за вислугу років. Для змінних майстрів встановлюємо тарифну заробітну плату в розмірі 1500 грн. Окрім цього, для змінних майстрів розраховуємо преміальний фонд, доплату за працю у святкові дні та нічний час, а також доплату за вислугу років.

Результати розрахунків зводимо в таблицю 16.

3.2 Розрахування плану експлуатаційних витрат

План експлуатаційних витрат передбачає розрахунок витрат на заробітну плату, матеріали та запчастини, витрат, пов'язаних з утриманням та ремонтом будівель і обладнання, а також загальнодержавних та амортизаційних відрахувань. Результати розрахунків зводимо в таблицю 17.

Графа 3 стаття 46 - річна програма екіпіровок.

Річну програму екіпіровок, Рріч, лок, визначають за формулою

,

лок,

лок.

Таблиця 16

Найменування професій

Середній розряд

Кількість працівників,

чол.

Місячний фонд зарплати, грн

Тріч, грн

Тт, грн

Твід, грн

Тпрем, грн

Тніч, грн

Тсв, грн

Тв. р., грн

, грн

Виробничі працівники:

Слюсарі

4,1

127

148463

14846

32662

8166

23843

32662

260642

3127704

Всього

-

127

148463

14846

32662

8166

23843

32662

260642

3127704

Цеховий персонал:

Старший майстер

-

1

1800

-

360

-

-

360

2520

30240

Змінні майстри

-

4

6000

-

1200

300

876

1200

9576

114912

Всього

-

5

7800

-

1560

300

876

1560

12096

145152

Разом

-

132

156263

14846

34222

8466

24719

34222

272738

3272856

Таблиця 17 - План експлуатаційних витрат

№ статті витрат

Найменування витрат

Кільк. екіпір., лок

Кільк. працівн., чол.

Річн. Фонд зарплати, грн

Загдерж. відрах., грн

Витрати на матер. та запчастини, грн

Витрати на паливо, грн

Витрати на ел. енергію, грн

Інші витрати, грн

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Основні витрати

46

Екіпіровка, зуміщена з ТО-2

8030

3407

127

3127704

-

562,1

109,5

-

-

-

701,5 106

Всього

9003

127

3127704

-

698,38 106

-

-

-

701,5 106

Витрати загальні для всіх галузей

241

Загальнодержавні відрахування

-

-

-

1260050

-

-

-

-

1260050

245

Витрати по охороні праці та виробничої санітарії

-

-

-

-

-

-

-

156385

156385

248

Витрати, пов'язані з обслуговуванням будівель та споруд

-

-

-

-

-

3776

2840

6577

13193

249

Витрати на поточний ремонт будівель та обладнання

-

-

-

-

14400

-

-

-

14400

250

Амортизаційні відрахування

-

-

-

-

-

-

-

57600

57600

254

Витрати, пов'язані з роботою та утриманням обладнання

-

-

-

-

73350

-

107406

69838

250594

261

Заробітна плата цехового персоналу

-

5

145152

-

-

-

-

-

145152

Всього

-

5

145152

1260050

87750

3776

110246

290400

1990551

Разом

9003

132

3272856

1260050

698,47 106

3776

110246

290400

703,49 106

Графи 4 та 5 стаття 46 - кількість виробничих працівників та річний фонд заробітної плати.

Приймаємо по розрахункам із розділу 3.1.

Графа 7 стаття 46 - витрати на матеріали та запчастини.

Витрати на матеріали та запчастини, Емат, грн, розраховуємо за формулою

,

де Ео - орієнтована вартість матеріалів та запчастин на одну екіпіровку.

В даній курсовій роботі умовно приймаємо орієнтовану вартість матеріалів та запчастин на одну екіпіровку для вантажних тепловозів грн, для пасажирських тепловозів грн.

грн, грн.

Графа 6 стаття 241 - загальнодержавні відрахування.

По даній статті плануються відрахування, Евід, грн, в розмірі 32 % на соціальне страхування, 2,5 % на пенсійне страхування, 2 % на соціальне страхування по безробіттю, 2 % на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві, від загального фонду заробітної плати працівників пункту екіпіровки і розраховується за формулою

,

грн.

Графа 10 стаття 245 - витрати з охорони праці та виробничої санітарії.

Витрати по даній статті Еоп, грн, планується в розмірі 5 % від річного фонду заробітної плати виробничих працівників і розраховується за формулою

,

грн.

Графа 8 стаття 248 - витрати на опалення будівель пункту екіпіровки.

Витрати на опалення будівель пункту екіпіровки, Еопал, грн, розраховується за формулою

,

де Всер = кДж/год - середні витрати тепла пункту екіпіровки;

Топал = 5080 год - середня кількість годин періоду опалення;

Еопал = 4,6 год - орієнтована вартість однієї тони пару;

і = 2228 кДж - середня теплота опалення.

грн.

Графа 9 стаття 248 - витрати на електроенергію для освітлення пункту екіпіровки.

Витрати по даній статті, Еосв, грн, розраховується за формулою

,

де S = 360 м3 - площа освітлення пункту екіпіровки; = 7 Вт/м3 - питома потужність освітлення пункту екіпіровки; Тосв = 3400 год - середня кількість годин періоду освітлення; еосв = 0,39 грн - вартість 1 кВт/год електроенергії; к1 = 0,85 - коефіцієнт запрошення.

грн.

Графа 10 стаття 248 - витрати на воду для побутових потреб.

Витрати по даній статті, Евод, грн, розраховується за формулою

,

де = 25 л - норма розходу води на побутові потреби на 1 людину;

= 40 л - норма розходу води в душовій на 1 людину;

евод = 4,2 грн - вартість 1 м3 води.

грн.

Графа 7 стаття 249 - витрати на поточний ремонт виробничих будівель і споруд пункту екіпіровки.

Витрати по даній статті, Епр, грн, планується в розмірі 5 % від вартості будівель та споруд і розраховується за формулою

,

де = 800 грн - орієнтована вартість 1 м2 будівель та споруд.

грн.

Графа 10 стаття 250 - амортизаційні відрахування.

Амортизаційні відрахування Еам, грн, на основні виробничі фонди плануємо в розмірі 5 % на відновлення будівель та споруд, та 12 % на відновлення обладнання від загальної вартості будівель, споруд і обладнання і розраховується за формулою

,

де = 1000 грн - орієнтована вартість обладнання, розташованого на 1 м2.

грн.

Графа 7 стаття 254 - витрати, пов'язані з роботою та утриманням обладнання.

Витрати по даній статті Еоб, грн, планується в розмірі 0,5 % на утримання обладнання, 5 % на поточний ремонт обладнання від сумарної вартості обладнання, 450 грн на відновлення інструменту для кожного виробничого працівника і розраховується за формулою

,

грн.

Графа 9 стаття 254 - витрати на електроенергію для виробничих потреб.

Витрати по даній статті Еел, грн, розраховується за формулою

,

де Руст = 60 кВт - сумарна потужність електричного обладнання пункту екіпіровки;

Тоб = 5400 год - річний фонд робочого часу обладнання.

грн.

Графа 10 стаття 254 - витрати на стисле повітря, кисень, пар для виробничих потреб.

Витрати по даній статті Евп, грн, планується в розмірі 0,01 % від сумарної вартості матеріалів та запчастин і розраховується за формулою

,

грн.

Графа 4 та 5 стаття 261 - контингент та річний фонд заробітної плати цехового персоналу. Приймаємо по розрахункам із розділу 3.1.

3.3 Розрахунок собівартості екіпіровок

Собівартість екіпіровки, Сек, грн, - це експлуатаційні витрати, які приходяться на 1 екіпіровку і визначається за формулою

,

де - сумарні експлуатаційні витрати, грн.

Результати розрахунків зводимо в таблицю 18.

Таблиця 18

Серія локомо-тива

Рріч, лок

Річний фонд заробітної плати, грн

Витрати на матеріали та запчастини, грн

Витрати загальні для всіх галузей, грн

Загальні експлуатаційні витрати, грн

Собівартість екіпіровок, грн

2ТЕ116

8030

2580311

1602316

566282627

70520

ТЕП70

3407

547392

388256

137215648

40274

Заключення

В даній курсовій роботі розроблена організація експлуатації тепловозів з детальною розробкою екіпіровочного господарства.

Для виконання вантажної роботи був прийнятий вантажний тепловоз серії 2ТЕ116, пасажирської роботи - пасажирський тепловоз серії ТЕП70. По розрахункам місце екіпіровки локомотивів прийнято на станції основного депо.

Для виконання заданих обсягів перевозочної роботи у вантажному русі необхідно 28 пар поїздів на дільниці АБ, та 28 пар поїздів на дільниці АВ. Для визначення експлуатаційного парку локомотивів, були розраховані: час повного обороту локомотиву по дільницям обігу та коефіцієнт потреби локомотивів на обслуговування однієї пари поїздів. Сумарний експлуатаційний парк вантажних локомотивів складає 33 тепловозів, пасажирських локомотивів 14 тепловозів. Були розраховані кількісні та якісні показники використання локомотивів, в тому числі: добовий, місячний та річний пробіги всіх локомотивів, добовий, місячний та річний обсяги перевозочної роботи, локомотивогодини в русі, локомотивогодини простою, середній добовий пробіг 1 локомотива, середня добова продуктивність 1 локомотива. Середньодобовий пробіг 1 вантажного локомотива знаходиться в межах 737,5 - 759 км, пасажирського локомотива - в межах 1200 - 1350 км.

Для підв'язки локомотивного парку локомотивів до графіку руху поїздів, були розроблені відомості обороту локомотивів по дільницям обігу. Для обслуговування локомотивів був розрахований явочний та списочний контингент локомотивних бригад. Сумарний списочний контингент локомотивних бригад складає 212 бригад. Були розроблені відомості обороту локомотивних бригад та іменний графік роботи 1 бригади на місяць.

Для утримання локомотивів у належному технічному стані, були розраховані річна програма та фронти ремонту локомотивів. Фронт деповського ремонту вантажних локомотивів складає 3,3 локомотива, пасажирських - 1,7 локомотива. Для виконання розрахування програми ремонту, були визначені контингент виробничих працівників, який складає 382 чоловік, допоміжних працівників - 76 чоловік та АУП - 26 чоловік.

В індивідуальній частині курсової роботи були розраховані необхідні запаси піску та дизельного палива для забезпечення екіпіровки локомотивів. Розрахунок кількості спеціалізованих стійл та вибрано необхідне обладнання пункту екіпіровки. Для екіпіровки вантажних локомотивів необхідно 2 стійла, для пасажирських - 1 стійло. Був визначений контингент виробничих працівників пункту екіпіровки, який складає 127 чоловік. Очолює роботу пункту екіпіровки старший майстер, а зміни очолюють змінні майстри. Були розроблені заходи з охорони праці та протипожежної безпеки в пункті екіпіровки.

В економічній частині курсової роботи були розраховані план по праці, план експлуатаційних витрат та собівартість екіпіровок. Річний фонд заробітної плати працівників пункту екіпіровки складає 3127704грн. Середньомісячна плануємо заробітна плата 1 виробничого працівника складає 2052 грн. Річні експлуатаційні витрати складають 703498275грн. Собівартість екіпіровки 1 вантажного тепловозу складає 70520грн., пасажирського - 40274грн.

Література

1. Правила тяговых расчётов М.: Транспорт - 1985

2. Борцов П.И. “Подвижной состав и основы тяги поездов' М.: Транспорт - 1990

3. Маслакови С.С. “Экономика, организация и планирование локомотивного хозяйства ” М.: Транспорт - 1983.

4. Папченков С.И. “Локомотивное хозяйство. Пособие по дипломному проектированию” М.: Транспорт - 1988

ref.by 2006—2019
contextus@mail.ru