Рефераты - Афоризмы - Словари
Русские, белорусские и английские сочинения
Русские и белорусские изложения
 

Вимірювання амплітудно-частотних характеристик в системах зв'язку

Работа из раздела: «Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника»

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Факультет інформаційних та телекомунікаційних технологій і систем

Кафедра комп'ютерної інженерії

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА РОБОТА

з навчальної дисципліни:

«Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація»

Виконав: Ніщенко Р.С.

студент групи 202-ТТ

Перевірив: Ляшевський В.Г.

Полтава 2012

Задача 1

LC генератор має параметри та . Визначити частоту коливань генератора згідно завдання.

Розв'язання:

.

Відповідь: .

Задача 2

Задано струм кола , напруга кола . Внутрішній опір Ra=10Ом. Підібрати шунт Rш для заданих параметрів кола.

Розв'язання:

,

,

.

Відповідь: .

Задача 3

RC генератор має параметр визначену частоту коливань, ,

Розв'язання:

Відповідь:

Задача 4

Визначити додатковий опір для вимірювання заданої напруги, при , , .

Розв'язання:

,

,

.

Відповідь: .

Задача 5

В залежності від класу точності приладу визначити межі знаходження вимірюваної величини при заданому максимальному значенні величини струму та напруги , клас точності

Розв'язання:

;

Відповідь: ,

Задача 6

Цифровий генератор має задану відносну нестабільність частот. Визначити межі відхилення відліку частоти при таких показаннях значення частоти , відносна похибка .

Розв'язання:

.

Відповідь: .

Задача 7

Визначити рівень сигналу в дБ та нп при заданій напрузі сигналу та навантаженні , .

Розв'язання:

,

, або

Відповідь: , .

Задача 8

Визначити рівень сигналу в дБ та нп при заданому струмі кола та навантаженні , .

Розв'язання:

,

, або .

Відповідь: , .

амплітудний середньовипрямлений частота генератор

Задача 9

Визначити рівень сигналу в дБ та нп при заданій потужності сигналу , , .

Розв'язання:

,

, або .

Відповідь: , .

Задача 10

Заданий рівень сигналу при Rа=600 Ом, . Визначити величину сигналу в вольтах. Розв'язання:

Відповідь:

Задача 11

Клас точності вольтметру вказаний як . Визначити абсолютну та відносну похибки на вказаній межі вимірювання і вказаному значенні результату виміру .

Розв'язання:

,

.

Відповідь: , .

Задача 12

Визначити абсолютну та відносну похибки при заданому результаті виміру і величині сигналу прийняті за еталонне значення

Розв'язання:

- абсолютна похибка,

- відносна похибка.

Відповідь: , .

Задача 13

Визначити приведену похибку при заданому нормальному значенні результаті виміру і вимірі еталонного значення величини . Розв'язання:

,

Відповідь:

Задача 14

На підставі заданих результатів виміру визначити середнє арифметичне результатів виміру та СКВ. , , , .

Розв'язання:

,

Відповідь: , .

Задача 15

На вхід ЦВ подано сигнал з заданою амплітудою. Визначити середньовипрямлене значення, середнє квадратичне значення, коефіцієнт форми та амплітуди сигналу при різних значеннях шпарності. , , . Розв'язання:

- середньовипрямлене значення для

- середньовипрямлене значення для

- середнє квадратичне значення для

- середнє квадратичне значення для

- коефіцієнт форми при

- коефіцієнт форми при

- коефіцієнт амплітуди при

- .

- коефіцієнт амплітуди при

Відповідь: для :, , , . для:, , , .

Задача 16

Електронним вольтметром проведено вимірювання сигналу та визначено слідуюче значення . Визначити: амплітудне значення, середньоквадратичне, середньовипрямлене, коефіцієнт форми та амплітуди.

Розв'язання:

амплітудне значення.

- середньо випрямлене значення.

- середньоквадратичне значення.

- коефіцієнт форми.

- коефіцієнт амплітуди.

Відповідь: , , , , .

Задача 17

Значення сигналу пилкоподібної форми виміряне електронним вольтметром складає визначене значення . Вирахувати амплітудне, середньовипрямлене, середньоквадратичне значення і коефіцієнт форми та амплітуди. Розв'язання:

амплітудне значення;

- середньо випрямлене значення;

- середньоквадратичне значення;

- коефіцієнт форми;

- коефіцієнт амплітуди.

Відповідь: , , , , .

Задача 18

При вимірюванні осцилографом частоти сигналу при частоті генератора спостерігаємо такі фігури. Визначити частоту F2.

Розв'язання:

- , то

- , то

- , то

Відповідь: , , відповідно до рисунків

Задача 19

При перевірці генератора точці шкали 200 кГц відповідає наступне значення . Визначити: абсолютну, відносну похибки, СКВ, СВК середньоарифметичного значення. Розв'язання:

- абсолютна похибка,

- відносна похибка,

,

Відповідь: , , ,

ref.by 2006—2019
contextus@mail.ru